Norges Judoforbund

NJF tekst

Siste nytt:

IJF Dommer- og Trenerseminar 2018

Årets IJF Dommer- og Trenerseminar ble avholdt i Mittersill, Østerrike 13.-14. januar. Per-Arne Grime og Thom Hallum representerte Norge. Her […]

Les mer

Per-Arne Grime blir NJFs Dommersjef

Ny organisering av dommervirksomheten i NJF

Rapport C-dommerkurs Levanger

Rapport fra C-dommerkurs på Sola

[Nyhetsarkivet]

Dommere

Dette er hovedsiden for dommeraktivitet i NJF.

Dommerutdanning

Den nasjonale dommerutdanningen går fra nivå C (lavest) til nivå A (høyest). Ut over dette kommer IJF-B og IJF-A, som er internasjonale dommerlisenser. Finn C-dommerkurs i din region i kurskalenderen, eller send en forespørsel til Fagsjefen.

Mentorordning

Det er utnevnt mentorer i alle regioner, slik at ferske dommere på lokale/regionale stevner kan få gode tilbakemeldinger og rettledning av erfarne dommere underveis. Les mer om ordningen, og se oversikt over mentorene.

Dommeruttak

Det er Dommersjefen i NJF som tar ut dommere til alle NC og NM. Til hvert av disse stevnene kan det også tas ut inntil 6 rekrutter som har C-lisens og lite dommererfaring. Les mer om dommeruttak.


Sideoppdatering: 26. januar 2018, kl. 13:00