Norges Judoforbund

NJF tekst

Siste nytt:

Rapport fra C-dommerkurs på Sola

Helgen 3 – 4. november ble det avholdt C-dommerkurs i Judoregion Vest, nærmere bestemt på Sola. Instruktør var Ådne Lie. […]

Les mer

Oppdateringsseminar for kursholdere i NJF

Dommerrapport fra Warsaw Judo Open 2017

Dommerrapport EO Beograd 2017

Fagseminar 2017

[Nyhetsarkivet]

Dommere

Dette er hovedsiden for dommeraktivitet i NJF.

Dommerutdanning

Den nasjonale dommerutdanningen går fra nivå C (lavest) til nivå A (høyest). Ut over dette kommer IJF-B og IJF-A, som er internasjonale dommerlisenser. Finn C-dommerkurs i din region i kurskalenderen, eller send en forespørsel til Fagsjefen.

Mentorordning

Det er utnevnt mentorer i alle regioner, slik at ferske dommere på lokale/regionale stevner kan få gode tilbakemeldinger og rettledning av erfarne dommere underveis. Les mer om ordningen, og se oversikt over mentorene.

Dommeruttak

Det er dommerkomiteen i NJF som tar ut dommere til alle NC og NM. Til hvert av disse stevnene kan det også tas ut inntil 6 rekrutter som har C-lisens og lite dommererfaring. Les mer om dommeruttak.

Dommerkomiteen (DK)

Komiteens formål: Ansvar for den nasjonale dommerstanden, kvantitativt og kvalitativt. Kontaktinformasjon til Dommerkomiteen.


Sideoppdatering: 14. august 2017, kl. 9:02