Norges Judoforbund

NJF tekst

Siste nytt:

Presentasjon av nye regler IJF 2017

IJF har kommet med en oppdatert presentasjon av kampreglene for 2017-2020. Dokumentet kan lastes ned. Bakgrunn for endringene: Judo skal […]

Les mer

Rapport fra C- dommerkurs i Bergen

Dommerrapport fra Sörmlandsträffen og SWOP

Ungdomsprosjektet er i gang

Dommerrapport fra Matsumae-cup 2017

[Nyhetsarkivet]

Dommere

Dette er hovedsiden for dommeraktivitet i NJF.

Dommerutdanning

Den nasjonale dommerutdanningen går fra nivå C (lavest) til nivå A (høyest). Ut over dette kommer IJF-B og IJF-A, som er internasjonale dommerlisenser. Finn C-dommerkurs i din region i kurskalenderen, eller send en forespørsel til Fagsjefen.

Mentorordning

Det er utnevnt mentorer i alle regioner, slik at ferske dommere på lokale/regionale stevner kan få gode tilbakemeldinger og rettledning av erfarne dommere underveis. Les mer om ordningen, og se oversikt over mentorene.

Dommeruttak

Det er dommerkomiteen i NJF som tar ut dommere til alle NC og NM. Til hvert av disse stevnene kan det også tas ut inntil 6 rekrutter som har C-lisens og lite dommererfaring. Les mer om dommeruttak.

Dommerkomiteen (DK)

Komiteens formål: Ansvar for den nasjonale dommerstanden, kvantitativt og kvalitativt. Kontaktinformasjon til Dommerkomiteen.


Sideoppdatering: 30. mars 2017, kl. 16:08