Norges Judoforbund

NJF tekst

Dommeruttak

Det er dommerkomiteen i NJF som tar ut dommere til alle NC og NM.

Praktisk håndtering av ordningen:

 • DK tar ut dommere til alle NC og har ansvar for at det er mange nok dommere av tilstrekkelig kvalitet (ref. krav i Stevnereglementet).
 • Den enkelte dommer ordner selv transport, eventuelt overnatting
 • Reiseregning sendes inn av den enkelte dommer til forbundskontoret, senest 14 dager etter stevnet, og utbetales over ordinær lønnskjøring i NJF. Hoveddommer skal attestere reiseregningen

Om DKs oppgave:

 • Dommeruttak i henhold til krav til dommere fra Stevnereglementet skal gjøres senest 1 måned før stevnestart. Hvis dommerne ikke bekrefter til DK at de deltar innen 48 timer vil DK ta ut en ny dommer omgående.
 • Uttaket kan ikke gjøres før praktisk informasjon om overnatting er avklart med arrangør. Slik informasjon skal sendes til uttatte dommere så de kan starte planlegging med det samme uttaket er kjent.
 • DK og/eller arrangøren kan til hvert NC- stevne ta ut inntil 6 rekrutter som har C-lisens, men liten erfaring. Disse skal komme i tilegg til, og ikke istedenfor, det ordinære uttaket av kvalifiserte dommerne. Det skal først og fremst velges lokale rekrutter.

Dommere som ikke er tatt ut:

 • Andre dommere med lisens som ønsker å delta kan gjøre dette, men hverken NJF eller arrangøren er ansvarlig for dem og de har ikke krav på reisestøtte. Slik deltagelse skal avklares med arrangøren direkte, og godkjennes av denne.

Honorar og utgiftsgodtgjørelse:

 • Dommerhonorar
  • Sats for dommerhonorar fremkommer av administrative bestemmelser til Stevnereglementet.
  • Ved stevneavviklingstid (regnet fra oppsatt stevnestart) over 8 timer skal dommerhonoraret økes med 50%. Ved stevneavvikling over 9 timer, øker dommerhonoraret med 100%.
  • Dommerne forplikter seg til å dømme hele stevnet. Hvis de reiser før stevnet er over, har de ikke krav på dommerhonorar.
 • Reiseregning/kostgodtgjørelse
  • Arrangøren skal ordne gratis mat til dommere under selve stevnet
  • Reiseregning skal leveres senest 4 uker etter stevnet.
  • Det vil være et tak på reisestøtte som utbetales per arrangement, per dommer (se administrative bestemmelser til Stevnereglementet).

Sideoppdatering: 23. november 2014, kl. 17:35