Norges Judoforbund

NJF tekst

Siste nytt:

Rapport trener 1-kurs i Ålesund

13.-15 januar og 3.-5. februar ble det avholdt trener 1-kurs i Ålesund. Jessica Thiblin var kursinstruktør og 9 deltakere fra […]

Les mer

Nasjonale U15 treningssamlinger

Aktivitetstilbud for barn i alderen 3-8 år

LL-utøvere i Trenerbanken

Oppdateringsseminar 2016

[Nyhetsarkivet]

Trener

Dette er hovedsiden for Norges Judoforbunds tilbud til norske judotrenere.

Utdanningstilbud

NJF har følgende utdanningstilbud:

  • Knøttejudo: For alle som fyller 18 år i kursåret og har minimum 3. kyu (grønt belte). Det gis dispensajson for alders- og beltekravene, men vi anbefaler disse for hovedtrenere. Består av én kurshelg.
  • Trener 1: For alle som fyller 16 år i kursåret, og har minimum 4. kyu (oransje belte). Består av forkurs, e-læring, to kurshelger og praksis.
  • Trener 2: For alle som fyller 18 år i kursåret, og har minimum 3. kyu (grønt belte). Består av e-læring, tre kurshelger, dommerkurs og praksis.
  • Trener 3: Gjennomføres i samarbeid med Sportsavdelingen og NIF/OLT. Kontakt Fagsjefen for mer informasjon.
  • Etterutdanning: Flere moduler tilgjengelig.

Målgrupper for kursene i Trenerløypa:

Kurs – Nivå
Trener 1 – Nybegynnertrener
Trener 2 – Klubbtrener
Trener 3 – Rekruttrener, talentutvikler

Før du kan delta på trener 1-kurs må du gjennomføre et forkurs. Hvis ingen i din klubb/naboklubber kan holde forkurs kan du finne en instruktør i Trenerbanken.

Les mer om trenerkurs-tilbudet. Dato for alle NJF-kurs finner du i kurskalenderen.

Økthefter

n2013_item_okthefte

Norges Judoforbund tilbyr klubbene økthefter for å legge opp treningene, mot gult, oransje, grønt og blått belte.

Forfatter av heftene til gult og oransje er Jessica Thiblin fra Sandnes JK, og til grønt og blått Ane Ofstad Presterud fra Oslo JK.

Belteheftene er en del av Den Norske Judoskolen og er i samsvar med trenerkursene som tilbys av NJF. De er ment å være et vekttøy for judotrenere som ønsker råd og tips om hvordan man kan legge opp trening i egen klubb på en hensiktsmessig måte. Øktene i heftene legger opp til en pedagogisk og progressiv innlæring av go-kyo-systemet, men det er opptil hver enkelt trener å gjøre nødvendige justeringer underveis for sine utøvere.

Se informasjon om hvordan du bestiller.


Sideoppdatering: 24. mars 2017, kl. 15:13