Norges Judoforbund

NJF tekst

Trenerbanken

Trenerbanken-shiai-Mathias-Hansen

Trenerbanken består av en gruppe judotrenere som er tilgjengelig for klubber som ønsker oppdatering, inspirasjon og videreutvikling. Trenerne er valgt ut på bakgrunn av sin ekspertise i judo og underviser i sine spesialområder. Oppleggene er laget for å tilrettelegge for et godt, variert og fleksibelt aktivitetstilbud i klubbene.

Du finner informasjon om trenerne her.

Avtale mellom trener og klubb
Klubbene kan kontakte trenerne på listen og bestille en eller flere treninger innenfor ønskede emner til sin egen klubb. Besøkene avtales direkte mellom den enkelte klubb og trener på listen, og klubbene kan fritt velge hvem de ønsker å invitere.

Økonomi
Klubben skal dekke følgende:

  • Reiseutgifter etter statens satser.
  • Opphold/losji (ved behov, ikke krav om hotell).
  • Honorar til instruktør, kr. 250,- per time.

Hvis det skal etableres et kontraktsforhold gjøres det mellom klubb og trener direkte.

Det er mulig å søke NJF om økonomisk støtte i etterkant. Klubben kan søke om tilskudd til slike tiltak på inntil kr. 2.000,- per dag, og maksimalt 4.000,- per år. En søker ved å sende inn NJFs utgiftsrefusjonsskjema med kopi av bilag, i etterkant av arrangementet. Søknaden/skjemaet må også inneholde informasjon om benyttet trener, dato for treningen/samlingen, samt liste med deltagere.

Tilbakemeldinger
Klubber som benytter seg av trenerbanken plikter å fylle ut et evalueringsskjema i etterkant.


Sideoppdatering: 21. januar 2016, kl. 10:55