Norges Judoforbund

NJF tekst

Siste nytt:

Rapport fra regionsgradering i Larvik

Lørdag 18 februar var det klart for regionsgradering i Larvik. Fire kandidater var klare for 1.dan og sto spente på […]

Les mer

9 nye dan-grader i Region Midt

Honorær 2. dan til Johnny Roaldseth

Honorær 2. dan til Stian Jespersen

Oppdateringsseminar 2016

[Nyhetsarkivet]

Gradering

Forbundsstyret i NJF er øverste myndighet i saker som omhandler graderinger. Fagsjef er delegert myndighet til å forvalte graderingsreglementet på NJFs vegne, der ikke annet er angitt.

NJF har delegert myndighet til å utføre kyu- og mon-graderinger til klubbene.

Klubbsensorer

Det er klubbleder eller hovedtrener som utpeker graderingssensorer i klubben. Klubben skal melde til fagsjef hvem som er hovedsensor og medsensorer. Dette er viktig for å se hvor Dan-kommisjonen skal sette inn krefter for å avholde graderingsveiledningseminar og kata-opplæring.

Graderingsberettigede i klubben har ansvar for å påse at utøverne kan ta i bruk kata som treningsform, senest som 3. kyu. De har også ansvar for å påse at utøverne har gode randori-kunnskaper som avspeilet i graderingsreglementet.

Klubbsensorer kan gradere utøvere opp til én grad under ens egen grad og til og med opp til 1. kyu.

Vi anbefaler klubbsensorer og andre interesserte å delta på kata-kurs og graderingsveiledningseminar.

Graderingssensorkurs

Det settes opp kurs for klubbsensorer og andre interesserte som ønsker å lære mer om hvordan graderinger bedømmes og hvordan man bør veilede kandidater i klubben. På forespørsel fra den enkelte klubb/region.

Graderingsreglement:


Sideoppdatering: 20. februar 2017, kl. 14:46