Norges Judoforbund

NJF tekst

Enklere Idrettslag

Enklere Idrettslag på 1-2-3.

Enklere Idrettslag på 1-2-3.

Nå blir det enklere å være klubb!

På Idrettstinget i juni 2015 ble det fattet vedtak som får betydning for alle idrettslag i NIF. Det er blant annet besluttet at flere rapporterings- og søknadsfrister for idrettslagene skal samles, slik at idrettslagene har færre frister å forholde seg til. Dette vil gjøre driften av idrettslagene enklere, og vil innebære at det i 2016 blir noen nye frister å forholde seg til.

NIF har etablert en egen nettside der all ny informasjon er samlet: Enklere idrettslag på 1-2-3.

Nedenfor ligger en oppsummering av de viktigste punktene:

1. Årsmøtet må avholdes innen 31. mars

2. Rapportering av medlemsopplysninger innen 30. april
Fristen for idrettsregistreringen flyttes fra 31. januar til 30. april. NIF vil synkronisere opplysningene fra idrettslaget med Brønnøysundregistrene, slik at idrettslagene ikke behøver å melde inn nytt styre til Brønnøysundregistrene

3. Elektronisk medlemsregister innen 31. desember 2016
Idrettslag er pålagt å føre en elektronisk medlemsliste i et datasystem godkjent av NIF. Alle idrettslag må ha registrert sine medlemmer i KlubbAdmin eller et annet godkjent system innen 31. desember 2016.


Sideoppdatering: 27. mars 2017, kl. 15:56