Norges Judoforbund

NJF tekst

Lovnorm for idrettslag

Alle klubber er pliktig å ha en lov som er i samsvar med NIFs regelverk og lovnormen.

Arkivbilde. FOTO: Stine Lastein.

Arkivbilde. FOTO: Stine Lastein.

Lovnormen er ufravikelig og inneholder et minimum av det idrettslaget må ha i sin egen lov.
Alle lovendringer må vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på saklisten og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Lovendringene må sendes til idrettskretsen for godkjenning.

Idrettsstyret i NIF har i 2015 vedtatt nye lovnormer for alle organisasjonsledd der endringene i NIFs lov er innarbeidet:
https://www.idrettsforbundet.no/tema/lov-og-forskrifter/

Dette betyr at alle judoklubber må implementere den nye lovnormen i egen lov på sitt førstkommende årsmøte.

Anbefalt saksgang:
– Bruk Lovnormen som utgangspunkt. Lastes ned i word-versjon fra NIFs nettsider.
– Legg til klubbens særbestemmelser.
– Ta hele Loven opp til godkjenning på neste Årsmøte
– Send Loven til godkjenning av Idrettskretsen (NIFs Lov §10-1)


Sideoppdatering: 11. desember 2015, kl. 10:53