Norges Judoforbund

NJF tekst

Politiattest

Politiattester

Styret i alle klubber er pliktig å avkreve politiattest fra alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for klubben som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Styret skal oppnevne en person som er ansvarlig for å håndtere ordningen med politiattest i klubben.

Alle som skal ha politiattest må fremvise attesten for den styreoppnevnte. Den politiattesten gjelder, skal beholde attesten.

Ordningen er obligatorisk for alle klubber tilsluttet NIF. Dette for å sikre at alle idrettslag har de samme gode rutinene for å forebygge overgrep.

Ta kontakt med din idrettkrets eller send e-post til politiattest@idrettsforbundet.no for råd og veiledning i disse sakene.

For ny og oppdatert informasjon om ordningen: Besøk samlesiden om politiattester på NIFs nettsider.


Sideoppdatering: 15. desember 2015, kl. 15:24