Norges Judoforbund

NJF tekst

Tilskuddsordninger

njf-nif-norsk-tipping

Spillemidler til utstyr
Etablert ordning med støtte til matter og tjukkaser. Nytt fom. 2014: Rekrutteringspakker med drakter. Gjelder kun ferdige pakker, godkjent av NJF.
Støtte inntil 1/3 av kostnadene. Sentral søknadsordning gjennom NIF som annonserer retningslinjer og søknadsinformasjon. Normalt frist på høsten.

Mattefinansiering
Ordning etablert i 2009. NJF finansierer klubbens kjøp av matter, og klubben betaler ned kjøpet over fem år. Gjør det lettere å finansiere nye matter for klubben. Søk om inntil 100 kvm judomatter i innkjøp. Søknadsfrist sammenfaller med spillemidler til utstyr. Les mer om ordningen.

Lokale aktivitetsmidler
Direkte støtte fra KUD kanalisert gjennom Idrettskretsene og Idrettsrådene.
Synlighet overfor Idrettsrådet er viktig!
Lokale frister, settes av hvert idrettsråd. Normalt etter sommeren en gang.

Momskompensasjon
Forvaltes av Lotteri og stiftelsestilsynet. Hele frivillig sektor er søknadsberettiget
Idrettslag som har en brutto omsetning på under kr 5 millioner søker om momskompensasjon samtidig med rapportering av medlemsopplysninger til NIF (frist 30. april).
For å kunne søke om momskompensasjon må idrettslaget kunne fremlegge et revidert regnskap som er godkjent av årsmøtet (som avholdes innen 31. mars).

Grasrotandelen
Ordningen fra 2009 som er åpen for alle judoklubber. Klubben mottar 5 prosent av alt registrerte spillere av Norsk Tipping sine spill bruker. Grasrotandelen betales av Norsk Tipping, ikke av spilleren.
Registrering i Frivillighetsregisteret, ingen frist. Ordningen foregår hele året.

Grunnstøtte/aktivitetsstøtte hos fylkeskommune/idrettskrets
Mange idrettskretser/fylkeskommuner/kommuner har egne støtteordninger.
Oslo Kommune støtter for eksempel idrettslagene sine med 250,- kr per medlem under 25 år. Søk informasjon hos din idrettskrets, eller hos kommunen. Lokale frister. Hele året.


Sideoppdatering: 16. desember 2016, kl. 17:36