Norges Judoforbund

NJF tekst

Honorær oppmerksomhet

Det honorære systemet inneholder tre muligheter for å hedre personer som over tid har gjort seg fortjent til dette gjennom sitt virke eller arbeid for Norsk judo.

Æresmedlemskap
Norges Judoforbunds høyeste utmerkelse. Det kreves en ekstraordinær innsats for NJF over minimum 20 år. Den kan tildeles tillitsvalgte som har gjort en innsats på flere plan i norsk judo og har innehatt sentrale verv for NJF f.eks. president, visepresident og/eller internasjonale verv. Vedkommende må gjennom sitt arbeid ha vist forankring til judoens kjerneverdier; ærlighet, mot, felleskap og respekt.

Honorær utmerkelse i gull / sølv / bronse
Krever 10 eller 20 års innsats for hhv. bronse- eller sølv-merket, som trener/leder/tillitsvalgt/dommer/arrangør i klubb og/eller på nasjonalt/internasjonalt nivå.
Krever 30 års innsats for gull-merket gjennom innsats på nasjonalt og/eller internasjonalt nivå.

Honorær gradering
For innsats rundt tilrettelegging av judotrening, trenervirksomhet og administrative gjøremål til gagn for judo både lokalt, regionalt og nasjonalt, gis det anledning til avansement i dangrad-systemet. Tre hovedkriterier må oppfylles; Funksjonskriteriet, Aktivitetskriteriet og Kompetansekriteriet.

Søknad

Søknaden må inneholde de nødvendige personalia, samt en beskrivelse av kandidatens bakgrunn. Alle organisasjonsledd i NJF (klubber og regioner) kan søke.


Søknader sendes til leder av Honorær Komité med kopi til generalsekretæren.

Æresmedlemmer i NJF

NAVN TILDELT KLUBB
† Henrik Lundh 1974 Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
Torkel Sauer 1974 Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb
† Atle Lundsrud 1995 Ippon Judoklubb
Rune Neraal 1997 Oslo Studentenes Idrettsforening
Alf B. Rostad 2011 Levanger Judoklubb
Jan Eirik Schiøtz 2011 Drammen Judo Club


Sideoppdatering: 23. februar 2017, kl. 13:27