Norges Judoforbund

NJF tekst

Høringsinnspill

Judoforbundets viktigste oppgave er å jobbe for og fremme judoens interesser i Norge. Det betyr at idrettspolitisk arbeid står høyt på styrets agenda, og påvirkningsarbeid overfor idrettens organer og offentlige myndigheter står sentralt i det daglige arbeidet. Å sende høringssvar med våre standpunkter i saker som er viktige for oss er en stor del av dette arbeidet.

På denne siden finner du oversikt over alle de høringssvar judoforbundet sender eller stiller seg bak.

Judoforbundet jobber med høringer på forskjellige måter:

  1. Vi stiller oss bak høringssvar utarbeidet av Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF) der disse i tilstrekkelig grad ivaretar våre interesser.
  2. Vi sender inn felles høringer med de andre kampidrettene der vi har felles interesser, i første rekke på anleggsområdet der vi har et tett samarbeid.
  3. Vi sender inn egne høringer i saker som er viktige/relevante for oss, og der vi har egne og unike interesser eller ønsker å utdype enkelte aspekter i høringssvarene til SFF.

Judoforbundet er medlem av Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF). SFF er en medlemsbasert interesseorganisasjon for særforbund og fleridrettsforbund tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. SFFs oppgave er å ivareta medlemsforbundenes felles interesser. Dette inkluderer blant annet å koordinere særforbundenes arbeid med høringer og utarbeide svar som ivaretar medlemmenes felles interesser i viktige saker. Du finner alle høringssvarene SFF sender på organisasjonens nettsider saerforbund.no.

Anlegg er et av de største, tyngste og viktigste idrettspolitiske områdene. Judoforbundet har derfor valgt å samarbeide med de andre kampidrettene i anleggspolitikken. Det betyr kampidrettsforbundene (kampsport, bryting, boksing og kickboxing) ofte sender felles høringssvar i anleggssaker.

Du finner disse høringssvarene her:

Title Download
3/3-15 – Forslag til IPD om flerbrukshaller og anneks
  1 files      52 downloads
Download
17/3-14 – Bestemmelser om tilskudd til anlegg
  1 files      46 downloads
Download

Judoforbundets sender inn egne høringssvar i en rekke saker. Spesielt gjelder dette på områder der det er viktig:

  • At judoens behov blir hørt og ivaretatt.
  • At små særforbunds behov blir hørt og ivaretatt.
  • At prosessene for fordeling av ressurser er åpen og rettferdig for alle forbund.

Du finner alle judoforbundets egne høringssvar her:

Title Download
1/3-16 – OLT regionale avdelinger
  1 files      5 downloads
Download
25/5-15 – Den norske Toppidrettsmodellen
  1 files      47 downloads
Download
13/3-15 – IPD 2015-2019
  1 files      51 downloads
Download
30/1-15 – Lovsaker Idrettstinget
  1 files      47 downloads
Download
20/1-15 – OL/PL prosessen
  1 files      49 downloads
Download
8/1-14 – Kortreist kvalitet
  1 files      55 downloads
Download
13/5-2013 – Toppidrettsutvalget
  1 files      43 downloads
Download


Sideoppdatering: 28. september 2015, kl. 15:37