Norges Judoforbund

NJF tekst

Obligatorisk utøverforsikring

Norges Judoforbund har en avtale med AGS Forsikring AS på vegne av XL Catlin/Lloyd’s of London forsikring av aktive utøvere fra fylte 13 år. Det er et krav om at man må være forsikret for å kunne delta i aktivitet i regi av NJF, eller medlemsklubb i NJF. Det er også mulig å tegne utvidet forsikring. Denne kan eventuelt tegnes istedenfor den obligatoriske utøverforsikringen, eller man kan utvide i etterkant.

AGS-forsikring

Se forsikringsvilkårene.

Det er kun klubber som kan registrere forsikring (gjelder både obligatorisk og utvidet forsikring). Utøveren må allikevel sørge for at klubben gjør registreringen, og kan selv sjekke egen forsikringsstatus på Min Idrett.

Forsikringen gjelder kun personer som er medlem av norsk folketrygd.

Skademelding
Hvis du får en idrettsskade som søkes dekket av forsikringen skal skaden meldes på online skademeldingsskjema før behandling starter. Kontakt med forsikringsselskapet kan også gjøres via telefon 4840 1389.

AGS Forsikring gjør selv oppslag i databasen SportsAdmin for å få bekreftet at utøveren hadde forsikring på skadetidspunktet.

Husk å ta direkte kontakt før eventuell behandling/operasjon avtales.

Husk også at skaden alltid må kunne bekreftes av trener eller leder.

Viktig! Utøverforsikringen gjelder kun aktivitet i regi Norges Judoforbund eller klubber tilknyttet forbundet. Ved deltagelse utenlands i trening eller konkurranser gir ikke forsikringen dekning. Det må da tegnes egen reiseforsikring. Klubben kan få tilbud om å knytte seg til forbundets avtale. Dette vil være frivillig.


Sideoppdatering: 16. november 2015, kl. 11:57