Norges Judoforbund

NJF tekst

Inntakskriterier Landslag

VURDERINGSSKRITERIER

 • Delta på riksrandori / landslagssamling
 • Fremvise treningsvilje
 • Dokumentere treningsmengde
 • Holde et visst teknisk og fysisk nivå
 • Vise gode holdninger
 • Vise utviklingspotensial

UTTAK REKRUTT / LANDSLAG / ELITE

Hvilket nivå en er på bestemmer hvor mye økonomisk støtte en får. Inntak til landslag innplassering i kategoriene gjøres av Sportssjef og landslagstrener. Klubber og utøvere som har spørsmål om dette bes ta kontakt med Sportssjef.

TRENINGSMENGDE U18
Minimumskrav trening per uke i snitt.

 • 4 judo økter, hvorav 3 skal ha hovedfokus på randori. 6 timer minimum
 • 3 økter med fysisk trening. 3 timer minimum
 • Møte på felles landslags(riks)trening etter avtale med landslagstrener

TRENINGSMENGDE U21 / SENIOR
Minimumskrav trening per uke i snitt.

 • 5 judo økter, hvorav 4 skal ha hovedfokus på randori. 6 – 8 timer minimum
 • 3 økter med fysisk trening. 3 timer minimum
 • Møte på felles landslags(regions)trening etter avtale med landslagstrener

Det vil kunne gjøres unntak etter nærmere avtale med landslagstrener da det en rekke steder i landet ikke er praktisk mulig med tre til fire randoripregede treningsøkter pr uke.

Landslagstrenerne tilstreber også at det dokumenteres jevn fysisk progresjon etter at utøver inviteres inn i på landslaget, last ned Arbeidskrav U18 / U21 / SENIOR.

Det er opp til Sportssjef og Landslagstrener å vurdere uttak.

Kriteriene skal sees på som retningslinjer, ikke absolutte krav.

Klubber og utøvere som har spørsmål om dette bes ta kontakt med sportssjef Albin Dal.


Sideoppdatering: 24. oktober 2016, kl. 10:06