Grasrotandel

Betydningen av Grasrotandelen øker for hvert år. I 2013 ble det delt ut over 350.000 til norske judoklubber. Siden 2009 har beløpet kommet opp i 1,3 millioner kroner!

n2009_grasrot_02

Klubbene som er med på ordningen og har rekruttert spillere, har skaffet seg gode inntekter til klubbdriften. Har man kommet i gang og rekruttert en base med spillere, vil de generere inntekter jevnlig til klubben.

Den beste klubben er NJJK som i 2013 fikk inn 90.000,- og samlet har fått en kvart million!

I oversikten nedenfor vises genererte inntekter i 2013, og samlet i perioden 2009 til 31.12.2013.

Erfaringen så langt viser at grasrotandelen kan gi høye inntekter til klubben, og inntjeningen henger ikke nødvendigvis sammen med størrelsen på klubben. Rekrutteringen av spillere kan fint gjøres utenfor klubblokalene. Dessverre er det fortsatt 10 klubber (særidrettslag) som enda ikke har registrert seg som grasrotmottakere.

Her er komplett liste med alle registrerte judoklubber (kun særidrettslagene) med samlede inntekter i 2013, og akkumulerte inntekter per 31. desember 2013 (klikk på linken for å få detaljer for hver enkelt klubb):

GRASROT-KLUBB 2013 AKK. KR.
NORSK JUDO OG JIU-JITSU KLUBB 90 054 266 118
NAMSOS JUDO CLUB 43 761 142 253
KINSA JUDOKLUBB 21 472 83 977
LARVIK JUDOKLUBB 19 077 78 577
NESODDEN JUDOKLUBB 17 454 97 261
STAVANGER JUDOKLUBB 14 824 50 491
TALVIK JUDO 13 000 77 447
IPPON JUDOKLUBB 12 267 42 690
SANDEFJORD JUDOKLUBB 11 995 48 896
NIDAROS JUDOKLUBB 11 649 29 617
LEVANGER JUDOKLUBB 10 888 12 036
JUDO KLUBB STORD 9 748 34 821
NÆRØY JUDOKLUBB 8 688 68 176
BODØ JUDOKLUBB 7 989 36 451
FREDRIKSTAD KAMPSPORTKLUBB 6 453 32 458
ROMERIKE JUDOKLUBB 6 027 17 233
TRONDHEIM JUDOKWAI 5 922 14 586
ULSTEIN JUDOKLUBB 5 865 19 295
BK JUDO 5 278 25 641
SANDNES JUDOKLUBB 4 622 14 632
LIER JUDOKLUBB 3 987 12 198
VOLDA JUDOKLUBB 3 509 9 407
SOFIEMYR JUDOKWAI 3 496 10 099
OSLO JUDO KLUBB 3 307 27 725
ALTA JUDOKLUBB 2 485 8 933
KROKSTAD JUDOKLUBB 2 476 4 133
AURSKOG HØLAND JUDOKLUBB 1 765 2 500
RINGERIKE JUDOKLUBB 1 476 6 605
KANO JUDOKLUBB MYSEN 1 223 1 225
TROMSØ JUDOKLUBB 849 4 327
BUDOSØR 765 3 626
DRAMMEN JUDO CLUB 736 1 041
HAMAR JUDOKLUBB 701 1 269
ELVERUM JUDOKLUBB 636 3 139
SKI JUDO OG JU JITSUKLUBB 491 3 312
GO DAI JUDO CLUB 439 1 731
KARASJOK JUDOKLUBB 326 2 072
KRAGERØ JUDOKLUBB 35 631
ROGALAND JUDOKRETS 0 1 430
TOTALT 355 733 1 298 059

Dette er Grasrotandelen:

 • Bidragene kan gis til alle lag og foreninger som er registrert i frivillighetsregisteret.
 • Klubben mottar 5 prosent av alt det spilles for.
 • Dersom du registrerer deg som Grasrotgiver hos kommisjonæren eller på nett kan du bestemme hvilke lag/forening du vil at din andel skal gå til.
 • Forutsetningen for å kunne bli en grasrotgiver er at du har et gyldig spillerkort.
 • Grasrotandelen betales av Norsk Tipping, og ikke av spilleren.
 • Grasrotandelen gjelder på alle spillene til Norsk Tipping med unntak av Flax og Extra.
67 Views0
Historisk samarbeidsavtale med Select Sport

Norges Judoforbund har inngått en forlenget samarbeidsavtale med Select Sport AS. Avtalen gjelder klær og representasjonsantrekk for hele Norges Judoforbund, og er av historisk størrelse.

F.v. Steinar Felde (Select), Kristoffer Halmøy (Judoforbundet).
F.v. Steinar Felde (Select), Kristoffer Halmøy (Judoforbundet).

Før jul signerte Norges Judoforbund (NJF) sin hittil største sponsoravtale med sportsleverandøren Select Sport AS.

– Avtalen med Select er veldig spennende. De er kjent for å levere god kvalitet, sier generalsekretær Kristoffer Halmøy.

Spennende muligheter – også for klubbene
Select tilbyr en rekke produkter som etter hvert også vil bli tilgjengelig for klubbene. Alt fra sportstøy og representasjonsbekledning til sportsmedisinsk utstyr vil kunne bestilles gjennom avtalen som nå er signert med judoforbundet.

– Dette er et samarbeid som hele organisasjonen vår kan få glede av. Det er også gledelig at samarbeidet potensielt også vil gi klubbene noen spennende muligheter, legger Halmøy til.

Select utvider horisonten
Select er et danskeid familieselskap, etablert i 1947. Select er kanskje best kjent som leverandør til ballidretter der de sponser 24 organisasjoner/lag innen fotball i 10 land, og 35 organisasjoner/lag innen håndball i 14 land. Nå ønsker de imidlertid å utforske nye muligheter, og avtalen med NJF representerer nettopp dette. Steinar Felde i Select Sport AS mener samarbeidet med NJF er spennende.

– Judoforbundet er en spennende partner for oss. De har noen utøvere som vi vil følge med på, og de representerer nye muligheter og markeder for oss, sier han.

Selects sortimentet har alt fra utstyr til ballidretter, sportsmedisinsk utstyr og støttebandasjer og sportsklær og bekledning. Select-utstyr får du kjøpt i alle sportsforretninger i hele landet. Les mer om Select, og deres produkter: www.selectsport.no

31 Views0
Høring: Regionplan for Toppidrett

Planen ble fremlagt for styret på styremøtet 6/12-2013, og legges nå ut på høring blant alle judoklubbene i landet, før endelig vedtak fattes av forbundsstyret i begynnelsen av februar.

I Strategidokumentet 2011-2014 er det bestemt at NJF skal utvikle en plan for en regionsatsing på unge utøvere, som et ledd i arbeidet for å skape fremtidens judoutøvere. Sportssjef Pål Herlofsen har, i samarbeid med landslagstrenerne og presidenten, utarbeidet utkastet som nå er ute til høring.

Grunnen til at det trengs en plan for regional toppidrett er at NJF sentralt ikke greier å støtte og følge opp alle utøvere i god nok grad. Dette gjelder spesielt unge talenter som bor utenfor det sentrale Østlandet. I Strategidokumentet 2011-2014 er det satt som mål at vi skal «gi alle utøvere anledning til å realisere sine ambisjoner og utvikle idrettslige ferdigheter på det høyeste internasjonale nivå».

For at dette skal bli en realitet må utøverne både trene og konkurrere vesentlig mer en de gjør i dag, og dette kan ikke NJF finansiere eller organisere alene. Helt konkret ønsker NJF at det skal ansettes en regiontrener i alle regioner i landet, med ansvar for å følge opp gitte utøvere, og ansvar for å avholde regionale treinger og treningssamlinger.

Det er fra NJFs side et ønske å utvikle sterke regioner, kontra det å kun satse på enkeltklubber. Det er flere grunner til dette, men det vil blant annet skape større potensiale for vekst, oppfordre klubber til å samarbeide og finne gode løsninger for sin region, spre den økonomiske belastningen og sørge for den langsiktige stabiliteten i satsningen. Konsekvensen av dette er at kun er formelle organisasjonsledd, enten i form av krets eller region, som kan være NJFs samarbeidspartner på toppidrett. En krets er en sammenslutning av klubber innenfor et fylke, mens en region er en sammenslutning av klubber innenfor et større geografisk område (flere fylker).

Det overordnede målet med regionplanen er å bygge en toppidrettskultur og legge til rette for talentutvikling i alle deler av landet. Mer spesifikt er målene å rydde opp i kommunikasjonen og ansvarsfordelingen mellom klubber, kretser og forbundet. Videre er det på sikt et mål å tilføre toppidretten eksterne midler, da det uansett intern prioritering innenfor NJFs budsjetter behov for økt satsing hvis vi skal øke sannsynligheten for å nå våre toppidrettsmål.

Det er i regionplanen satt opp helt konkrete krav for å få status som toppidrettsregion, og når alle disse kravene er innfridd vil NJF sentralt oppfylle alle de forpliktelsene skissert i regionplanen. Prinsippet er her at de som satser mest vil få mest støtte fra forbundet.

Dette er starten på en økt satsning på toppidrett og da spesielt toppidrett i regionene, og vi ønsker innspill fra alle klubber, både de med og uten toppidrettsambisjoner, både på det overordnede rammeverket for planen, og på tiltaksnivå. Frist for høringen er fredag 17 januar. Innspill sendes til judo@nif.idrett.no. Målet er at tiltakene i regionplanen vil sammenfalle med tiltakene skissert i Strategidokumentet 2014-2017, og så må vi med tiden evaluere og videreutvikle regionplanen, slik at vi sammen legger til rette for å få best mulig judoutøvere.

Med vennlig hilsen

Gullik Gundersen
For Styret
Norges Judoforbund

18 Views0
Stor matte-konkurranse!

Norges Judoforbund og Green Hill inviterer til fotokonkurranse hvor premien er 50 kvm matter til to forskjellige klubber. Premien har en total verdi på ca. 60.000,- kroner!

ALLE kan delta! Hvordan foregår konkurransen?

 1. Send inn bilder som fremstiller Knøttejudo eller Judo for funksjonsnedsatte på en interessant, aktuell og/eller estetisk måte.
 2. Si hvilken klubb du støtter (som får premien hvis ditt bilde vinner)
 3. Send til judo@nif.idrett.no innen 15. januar 2014.
 4. En jury velger ut bilder som legges på Facebook for avstemming.
 5. De to bildene med flest «likes» gir matter til klubben!

Se under for de komplette konkurransereglene.

Lykke til!


Regler for fotokonkurranse/mattekonkurranse
1. Norges Judoforbund og Green Hills fotokonkurranse er åpen for alle (Personer ansatt i NJF eller Green Hill, eller deres familier har ikke anledning til å delta i konkurransen). Hver deltager kan sende inn så mange bilder han/hun ønsker og de må oppgi hvilken klubb de støtter (som vil motta en eventuell premie).

2. Juryen skal bestå av tre personer, hvor én person pekes ut av Norges Judoforbund og to personer pekes ut av Green Hill.

3. Bildene vil bli vurdert etter skjønn, med vekt på at de skal fremstille Knøttejudo eller Judo For Funksjonsnedsatte på en interessant, aktuell og/eller estetisk måte. Juryen velger ut et antall bilder som legges frem for avstemming. Juryens avgjørelse er endelig.

4. Et eller annet sted på bildet må det være en synlig Green Hill logo. Bildet må ha breddeformat for å bli vurdert, og kan bli beskåret i forbindelse med en eventuell offentliggjøring.

5. Green Hill / Norges Judoforbund forbeholder seg retten til å offentliggjøre alle innsendte bidrag vederlagsfritt, i opprinnelig eller redigert utgave, i forbindelse med konkurransen i Norges Judoforbunds internettside /Facebook side. Green Hill / Norges Judoforbund forbeholder seg også retten til å benytte innsendte bidrag i forbindelse med profilering av konkurransen og andre kommersielle formål. I den grad det er praktisk mulig, vil bildene bli kreditert med opphavsmannens navn.

6. Green Hill / Norges Judoforbund forbeholder seg retten til å benytte bidrag som har vært vinnere som illustrasjoner i egne publikasjoner. Bildene vil bli kreditert med opphavsmannens navn.

7. Nødvendige personopplysninger vil bli lagret for å administrere konkurransen. Etter konkurranseperiodens slutt vil disse opplysningene bli slettet.

8. Innsendere kan kun delta med bilder de selv har fotografert. Det er innsenders ansvar å sørge for å ha opphavs- og/eller fotorett til bildene og å sørge for at eventuelle personer på bildene har godkjent at bildene offentliggjøres.

9. Rettsstridig, upassende eller krenkende materiale vil bli forkastet.

10. Med mindre tema tilsier noe annet, skal bildene vise en reell situasjon. Kun unntaksvis vil manipulasjoner kunne godtas. Dersom et bilde er manipulert, plikter innsenderen å opplyse om det.

11. Juryens utvalgte bilder publiseres på NJFs Facebook-side hvor bildenes rangering avgjøres av antall «likes». Klubben til de to bildene med flest likes får 50 kvm med Green Hill judomatter fritt tilsendt av NJF.

13 Views0