Norges Judoforbund

NJF tekst

Nyhetsarkiv

Utviklingstrapp

NJFs strategidokument sier at det skal utarbeides en utviklingstrapp. Gøril Johansen utarbeidet et utkast som så er videreutviklet og kvalitetssikret […]

Hele saken