Norges Judoforbund

NJF tekst

Nyhetsarkiv

Det nye styret

NJFs Forbundsting valgte 10. mai 2014 et nytt styre for de 2 neste årene. Styret konstituerte seg umiddelbart etter Tinget, […]

Hele saken