Norges Judoforbund

NJF tekst

Nyhetsarkiv

Strategidokument for Tinget

Forbundsstyret vedtok på styremøte 1/2016 den endelige versjonen av Strategidokumentet for perioden 2016-2018 som skal legges frem på Tinget for […]

Hele saken

Valgkomiteens innstilling

Tore Brenne er konstituert som leder av valgkomiteen, og presenterer her valgkomiteens innstilling til nytt forbundsstyre, som skal velges på […]

Hele saken