Honorær 2. dan til Stian Jespersen

Stian Jespersen er tildelt honorær 2. dan for sin fremragende innsats for NJF og på klubbnivå i 25 år. Utviklingen av Knøttejudo-konseptet, instruksjonsutdanningen og flere sentrale verv i NJF var medvirkende årsaker til tildeling.

Stian Jespersen er tildelt honorær grad 2. dan

Han ble til 2. dan på helgens oppdateringsseminar for NJFs instruktører. Alle var samlet da Stine Lastein ønsket oss velkomne og deretter tok presidenten ordet for å overrekke Stian diplom for 2.dan honorær grad.

Stian tok 1. dan kamp/teknisk i 1994. Han har tatt mange NM-medaljer, fra junior og senior, individuelt og lag. Han har også internasjonale plasseringer med sølv i Swedish Open jr. som kanskje beste resultat.

Stian er i dag NJFs barne- og ungdomskoordinator. Han har tidligere vært medlem av Medisinsk-psykologisk komité, Trenerutdanningskomiteen og Utdanningsutvalget. Han har operert som rådgivende overfor klubber, komiteer og styret i saker som omhandler barn og ungdom og var bidragsyter når dagens verdigrunnlag for NJF skulle skapes.

Stian har gjort en særskilt innsats for de minste barna. Han har startet med å være faglig ansvarlig for Knøttejudo i Norge og utviklet konseptet som nå er et godt etablert tilbud i hele Judonorge. Det å ha vært foregangsmann for at mange hundre, kanskje flere tusen barn har fått gode judo/idrettsopplevelser de siste 14 år, er noe NJF setter stor pris på.

Geir Reehorst
President i NJF

75 Views0
Oppdateringsseminar 2016

I helgen ble det årlige Oppdateringsseminaret avholdt på Ullevål stadion i Oslo. Dette er en fast samling for alle kursholdere og sensorer i NJF, det vil si dem som holder trenerkurs, dommerkurs, knøttekurs og arrangerer dan-graderinger.

Instruktørene i NJF på oppdateringsseminar. Fra venstre: Marie Sørby Jensen, Thom Hallum, Petter Grime, Martin Helliesen, Svenja Rahn, Tore Brenne, Ronald Guttormsen, Birgitte Ursin, Wellington Martins, Knut Harefallet og Alf Birger Rostad. FOTO: Stine Lastein
Instruktørene i NJF. Fra venstre: Marie Sørby Jensen, Thom Hallum, Petter Grime, Martin Helliesen, Svenja Rahn, Tore Brenne, Ronald Guttormsen, Birgitte Ursin, Wellington Martins, Knut Harefallet og Alf Birger Rostad. FOTO: Stine Lastein

Denne helgen tar opp aktuelle temaer i forhold til de kurs som avholdes og hvordan vi kan forbedre disse og best mulig tilpasse våre medlemmers behov.

Lørdagen ble brukt til gruppemøter hvor hver enkelt instruktørgruppe diskuterte faglig innhold og eventuelle oppdateringer av sine respektive aktiviteter.

På søndagen hadde vi en felles samling hvor John-Anders Bjørkøy fra Utviklingsavdelingen i NIF ga oss input på relasjonsbygging.

Vi takker for en innholdsrik og konstruktiv helg og satser på et godt kursår i 2017.

Stine Lastein,
Fagsjef

118 Views0
Rekordmange påmeldinger til lag-NM!

Per dato er det påmeldt hele 37 lag (inkludert 4 lag i U15-mix) til lag-NM 19. november. I fjorårets mesterskap deltok 23 lag, så dette er en formidabel økning.

FOTO: Christian Wolff/judobilder.org
FOTO: Christian Wolff/judobilder.org

Det er kun i to kategorier det er meldt på mindre enn tre lag. Det gjelder Senior damer (1 påmeldt lag) og U18 jenter (to påmeldte lag). Etteranmeldingsfristen er førstkommende fredag 4. november.

Som vanlig er det ikke etteranmeldingsgebyr dersom en melder på i de to klassene som mangler lag for å bli offisielle. I øvrige klasser må det betales et gebyr til NJF.

Vi vil gi honnør til flere som har jobbet bra med å sette sammen lag til dette mesterskapet. Med fare for å glemme noen har vi observert sterk innsats fra Ippon, Sande, RegionØst og Trøndelag.

BK ønsker alle velkommen til tidenes NM for lag i Kongsberg om snaue 3 uker! Dette blir gøy!

Hans Engebretsen
Stevneleder

14 Views0