Norges Judoforbund

NJF tekst

Nyhetsarkiv

Høring SD 2018- 2020

Styret har vedtatt et første utkast til Strategidokument for tingperioden 2018-2020. Dokumentet skal være en langtidsplan som både peker på […]

Hele saken