Fladvad utøverrepresentant i para-rådet

Eivind Fladvad (37) ble tidligere i år tatt opp som medlem i Råd for para-judo som utøverrepresentant. Han er opprinnelig fra Kristiansund, men er nå bosatt i Trondheim og trener judo i Trondheim Judo Kwai med Ståle Wikdahl som personlig trener.

Eivind Fladvad sammen med trener Ståle Wikdahl. Fra British Open 2016.

Eivind har bakgrunn i taekwondo, både som utøver og trener, men etter å ha fått diagnosen MS ble det vanskelig å fortsette. Han kom etter hvert i kontakt med judomiljøet via Trondheim MS-forening, de fikk nemlig en henvendelse fra judoklubben om å inngå et samarbeid om trening for bevegelseshemmede.

– Istedenfor å balansere på én fot og sparke etter motstanderen, kunne jeg nå holde meg fast og prøve å bruke min dårlige balanse taktisk. Det gode miljøet i klubben gjorde at jeg umiddelbart følte meg hjemme, sier Eivind.

Som tidligere styremedlem i MS-foreningen, og som utøver og trener i ulike idretter, håper vi Eivind kan bidra med å styrke NJFs og judoregionenes arbeid med para-judo. Vi ønsker ham velkommen i Rådet!Stine Lastein
Fagsjef
Norges Judoforbund

62 Views0
Samordnet rapportering 2018

Samordnet rapportering og søknad åpnet 1. april og fristen for rapportering til Norges Idrettsforbundet er 30 april.

Samordnet søknad og rapportering til NIF gjøres via egen modul i KlubbAdmin.

Alle idrettslag skal rapportere nøkkelopplysninger som medlemstall, aktive medlemmer, oppdatere styreverv, laste opp signert årsrapport fra siste årsmøte mv. Idrettslagene vil samtidig ha mulighet til å søke om vare- og tjenestemomskompensasjon.

Idrettslagene må gjøre følgende innen 30. april i KlubbAdmin:

 1. Rapportere medlemstall * pr. 31.12.17.
 2. Rapportere aktive medlemmer **, inkl. medlemmer med funksjonsnedsettelse.
 3. Svare på noen standardspørsmål fra Idrettsforbundet og Judoforbundet.
 4. Oppdatere klubbens kontakt- og organisasjonsinformasjon.
 5. Søke om momskompensasjon (frist 15. august, men anbefales å søke samtidig med rapporteringen nå).
 6. Oppdatere styre og ledelse (og laste opp årsmøteprotokoll).
  -NYTT AV ÅRET: Dere må bekrefte ved å krysse av i en kryssboks at styret rapportert i løsningen samsvarer med det styret som er innrapportert i årsmøteprotokollen. Dvs, ligger det 8 styremedlemmer i årsmøteprotokollen, så må det legges inn 8 styremedlemmer i Samordnet også. Dette for å unngå at endringsmeldingen til Brønnøysund blir avslått fordi antallet ikke stemmer overens.
 7. Signere og sende inn til Brønnøysundregistrene.
  – For de som har signeringsrett vil man kunne sende endringsmeldingen til Brønnøysund direkte etter fullførelse av Samordnet søknad og rapportering.

Alle idrettslag skal ha mottatt informasjon om rapporteringen på epost fra Idrettsforbundet.
Les mer informasjon om Samordnet søknad og rapportering her.

I forbindelse med rapporteringen skal alle judoklubbene svare på noen spørsmål fra Judoforbundet.
Oversikt over spørsmålene kan lastes ned her:

Samordnet søknad og rapportering gjøres ved å logge seg inn på www.klubbadmin.no ved hjelp av Min idrett.

Support: Videoveiledning for samordnet rapportering finner du her: Samordnet rapportering 2018.

Har du problemer med pålogging så kontakt NIFs supportavdeling. Du kan også kontakte idrettskretsen dersom du har spørsmål om rapporteringen.

*Medlemstall
Når det gjelder medlemstallet så er dette de som per 31.12.17 har betalt medlemskontingent til idrettslaget som skal rapporteres. Det blir også mulighet i 2018 å legge inn medlemstall og aktive medlemmer manuelt, men for de idrettslag som har tatt i bruk medlemsadministrasjon i KlubbAdmin.no eller annet godkjent medlemsregister, vil en kunne få disse tallene automatisk utfylt. Vær oppmerksom på at tallene som blir automatisk utfylt ikke tar hensyn til om medlemmet har betalt medlemskontingent eller ikke. Manuell kontroll er nødvendig!

**Aktive medlemmer
Alle medlemmer (se *) som regelmessig deltar i organisert aktivitet i regi av idrettslaget, eller representerer idrettslaget i idrettskonkurranser eller lignende, skal regnes som «aktivt medlem» med tilhørighet i en konkret gruppe/gren. Med «deltagelse» menes både å selv utøve idretten gjennom trening eller konkurranser, og å tilrettelegge for at andre skal kunne drive aktivitet i idrettslaget. Dette omfatter blant annet trenere, lagledere og andre oppgaver som bidrar til gjennomføringen av trening, konkurranser og annen aktivitet i idrettslaget. Personer som bistår idrettslaget gjennom administrative oppgaver, drift og vedlikehold av anlegg mm. omfattes også.

Både de som trener, konkurrerer, eller på annen måte bidrar til aktivitet i idrettslaget, skal registreres som aktive innen den eller de idretter eller grener deres aktivitet er knyttet til.

57 Views0