Norgescup 2018 – offisielle resultater

De offisielle sammenlagtresultatene er nå klare! På samlesiden Norgescup 2018 ligger oversikt over alle sammenlagtvinnere, klassevinnere og klubbpoeng.

Norgescup i judo.

Sammenlagtvinnere

Vi har 10 utøvere som har dominert resultatlistene i år – og som er sammenlagtvinnere i NC 2018.

I kategoriene U21 Damer og Herrer var det så jevnt at sammenlagtseieren delt mellom 2 utøvere.

Levanger JK’s Elise Bjørås dominerte i jentekategoriene og gikk av med sammenlagtseieren i både U15 og U18 – imponerende!

Niklas Mølnå fra Trondheim Jkw gjorde rent bord sammenlagt i både U18 og U21 (I U21 sammen med klubbkamerat Gustav Brovold).

Gratulerer til alle sammenlagtvinnere av Norgescupen 2018:

 • U15 Jenter: Elise Indianna Bjørås, Levanger Judoklubb
 • U15 Gutter: Martin Chan-Min Brekke-Jenssen, Ippon Judoklubb
 • U18 Jenter: Elise Indianna Bjørås, Levanger Judoklubb
 • U18 Gutter: Niklas Mølnå, Trondheim Judokwai
 • U21 Damer: Filippa Brovold, Trondheim Judokwai, og Helene Eek Gerhardsen, Sande Sportsklubb
 • U21 Herrer: Niklas Mølnå, Trondheim Judokwai, og Gustav Brovold, Trondheim Judokwai
 • Senior Damer: Stine Marie Røsæg, Trondheim Judokwai
 • Senior Herrer: Erik Erland Pham Alsgaard, Ippon Judoklubb

Alle sammenlagtvinnerne får et stipend for kalenderåret 2019, fra Norges Judoforbund. I de sammenlagtklassene hvor det er 10 utøvere med offisielt resultat (min. 3 tellende resultater) vil også nr. 2 få et stipend.

I tillegg til sammenlagtvinnerne er det totalt 35 klassevinnere i 2018.
Oversikt over klasse- og sammenlagtvinnere ligger på samlesiden Norgescup 2018.

Alle klassevinnere blir premiert med NJFs Norgescup trofé.

Beste klubb

Nok engang er det Ippon JK og Trondheim JKw som dominerer Norgescup listene. Etter at Trondheim JKw gikk forbi Ippon JK i 2017 og ble beste klubb med flest NC-poeng, så har i år Ippon JK tatt tilbake tronen og blir i 2018 beste klubb med hele 1512 poeng. Trondheim JKw blir nr. 2 med 1091 poeng, mens nykommer (på sammenlagtlistene) NJJK kaprer 3. plassen med 645 poeng.

NJF premierer de tre beste klubbene sammenlagt, og den beste klubben når man bare teller poeng oppnådd i jente-/dameklassene.

I resultatlisten for beste dameklubb var det rekordjevnt i toppen. Denne lista er det Trondheim JKw som klart har vunnet de siste par årene, men i år er det Levanger JK som snyter de for seieren med kun 3 poengs margin!

NJF ønsker å gratulere alle vinnere av Norgescupen 2018.

Premiering av vinnere gjøres under 830-cup i Kongsberg den 9. mars 2018.

21 Views0
Over 9 mill. til utvikling av norsk judo i 2019!

Styret har vedtatt et budsjett for 2019 etter innspill fra administrasjonen.

Det er knyttet en del usikkerhet til hva vi faktisk får i tilskudd fra overskuddet til Norsk Tipping, men det er andre forhold som peker i positiv retning: Gaven fra Sparebankstiftelsen; inntekter fra bingo; og en prognose som tilsier et positivt resultat i 2018.

Last ned:

I budsjettet har vi funnet rom til lønnsmidler for 5,1 årsverk, fordelt på 9 personer. Årsverk knyttet til aktivitetsområder:

 • Toppidrett/talentutvikling: 2,6
 • Funksjonshemmede: 0,4
 • Barn/ungdom/kurs/kompetanse: 1,2
 • Arrangementer/stevner: 0,2
 • Adm./styrearbeid/marked: 0,7

Det er kun de siste 0,7 årsverk som ikke er direkte knyttet til judo-aktiviteter som forbundet produserer.

Det er økt fokus i budsjettet på følgende områder, som er i tråd med langtidsbudsjettet fra Tinget:

 • Toppidrett og prestasjonsrettet talentutvikling – her får vi på plass en trener på heltid, og økte aktivitetsbudsjetter.
 • Barne-, ungdoms- og breddeidrett – fortsatt stort fokus på ungdomsprosjekter.
 • Organisasjons- og kompetanseutvikling – spesielt fokus i 2019 på tettsted-prosjekter, med oppstart av nye miljøer og klubbutviklingstiltak.

Budsjettet viser altså at forbundet skal bruke 9,4 millioner på å utvikle norsk judo i 2019!

Men, dette er kun bidraget som gjøres fra sentralt hold. Den aller viktigste jobben når vi snakker om å utvikle judoen i Norge gjøres i klubbene.

Jeg håper derfor at flere vil jobbe systematisk for å utvikle klubben sin, treningsfasilitetene, og kvaliteten på treningene!

Ta kontakt med meg hvis du ønsker et besøk, eller lurer på hvordan din klubb kan ta et skritt videre!

Med vennlig hilsen

Jørgen Hillestad
President

5 Views0
Norges Judoforbund søker ny generalsekretær

Vi søker etter en person som kan drifte forbundskontoret og jobbe strategisk sammen med styret for å utvikle norsk judo videre.

Kontakt president Jørgen Hillestad ved spørsmål om stillingen.

Se hele utlysningsteksten på Webcruiter

Norges Judoforbund (NJF) er en interesseorganisasjon for norske judoklubber. Disse klubbene organiserer omtrent 5.000 aktive judoutøvere.

Judoforbundets hovedoppgaver på styringsnivå er knyttet til strategi/politikk, rammevilkår, governance og tilskuddsforvaltning. Operativt jobber forbundet innenfor utdanning, utvikling, arrangementsadministrasjon og toppidrett.

Forbundet ledes av valgt president, som er generalsekretærens overordnede. Generalsekretæren er ansvarlig for organiseringen av forbundets virksomhet og innehar det økonomiske og administrative ansvar for hele driften av forbundet.

Judoforbundet er en kunnskapsbedrift med 5 faste ansatte, men som i tillegg organiserer omtrent 50 deltidsansatte, frivillige og oppdragstagere.

Generalsekretæren i Judoforbundet må ikke kunne judo selv. Vedkommende vil imidlertid måtte håndtere mange saker og interesseområder parallelt. Evnen til å jobbe strukturert og målrettet, sammen med god personal- og økonomistyring, fremheves som de viktigste egenskapene til ny generalsekretær.

Med det rette engasjementet kan generalsekretæren være den som driver organisasjonen fremover!

For spørsmål om stillingen, vennligst kontakt president Jørgen Hillestad, på epost jorgen.hillestad@judo.no eller telefon 92081219.

Vi ber alle aktuelle kandidater om å registrere sin søknad og CV i webcruiter.

Se for øvrig full utlysningstekst og informasjon om stillingen på Webcruiter

31 Views0
Regiongradering i Trondheim

Lørdag 9. desember møtte 11 kandidater til dan-gradering. I hovedsak var dette unge konkurranseutøvere. Teknikkene bar preg av det ved at de var dynamisk og effektivt utført. Kandidatene hadde tatt til seg at de skulle vise teknikkene ved at elementene var tydelige og synlige.

Filippa Brovold utfører en kata-guruma på dan-graderingen. FOTO: Størker Moe
Kandidater med ny grad etter gjennomført dan-gradering. Bak fra venstre: Sebastian Duborgh, Kornelius Eilertsen, Snorre Johansen (Bisitter), Alf Birger Rostad (Hovedsensor), Knut Harefallet (Sensor), Matias Kollerud, Christopher Kjølner. Foran fra venstre: Sigurd Stokke, Gustav Brovold, Iselin Tiller, Filipa Brovold, Stine Marie Røsæg, Brage Brataas, Magne Moe. FOTO: Størker Moe

Graderingen foregikk ved at alle kandidatene startet i ne waza med egen partner, deretter skulle de skifte og arbeide med to av de andre kandidatene. Tachi waza ble gjennomført på samme måte. I bevegelsesoppgavene jobbet de igjen med egen partner, men visningene var samtidig for alle kandidatene. Sensorene betraktet teknikkene ved å bevege seg omkring på matta, samtidig som de gjorde sine notater.

Fordypningene ble gjennomført ved at partnerne jobbet sammen og hver enkelt viste og presenterte egne teknikker for kommisjonen. Her ble det tidvis presentert svært innsiktsfulle, varierte og presise tekniske og muntlige presentasjoner.

Kata-delen av graderingen er en krevende øvelse. Krevende i det perspektivet at utøveren må bruke tid og energi for å opparbeide egne ferdigheter, men også mye tid i samhandling med partner. En dan-gradering innebærer at kandidatene selv har ansvaret for planlegging, trening og gjennomføring. Og trenerne er veiledere. Prinsippet er kjent fra skole- og universitetssystemet og resultater og honorering varierer tilsvarende.

Da de ferske svart-belte-utøverne hadde mottatt sine diplomer fikk de noen gode råd. Som svart-belte blir du et enda tydeligere forbilde. Utøverne og omverdenen oppfatter deg med rette som en person med en ekstraordinær innsikt og forståelse i Judo. Det må du leve opp til. I det perspektivet er graden en ny step-stone for videre læring. Det er bra å se kamper på stevner, det er bra å se teknikker og konkurranser på youtube. Likevel må du supplere med selvstudier av tekst på internett og fra bøker. Lær navnene på teknikkene, og prinsipper og premisser for teknisk utøvelse. En svartbelte skal være som et «oppslagsverk» for klubbens medlemmer. Vi minner om at utdanning er en av Kodokan judos fem bærende elementer.

Graderingskommisjonen var Region- og hovedsensor Alf Birger Rostad i Judoregion Midt, Regionsensor Knut Harefallet fra Judoregion Øst og bisitter Snorre Johansen fra Innherred Judo- og BJJ-klubb.

Alf Birger Rostad
Regionsensor Judoregion Midt

23 Views0
Norgescup 2018 – foreløpige resultater

Norgescup-sesongen 2018 er ferdig, og alle de seks tellende Norgescup konkurransene er vel i havn. Vi har nå laget en foreløpig oversikt over sammenlagtresultater for Norgescupen 2018.

Glade NC-vinnere 2017! Premiering ble gjort under 830-cup. Foto: Christian Wolff

Hvis man finner feil eller har kommentarer/innspill til listene så er siste frist for å gi tilbakemelding mandag 17. desember.

Vi ønsker tilbakemelding på alle feil, som for eksempel kan være av typen:

 • Feil summeringer
 • Manglende resultater/NC-poeng
 • Dubletter på person-profilene

På samlesiden Norgescup 2018 finner du oversikt over sammenlagtvinnere, klassevinnere og klubbpoeng.

Resultatene er uoffisielle, fortsatt med forbehold om eventuelle feilføringer.

Kontakt forbundskontoret v/Lill Merethe for justeringer eller kommentarer til listene.

Offisielle resultater forventes å være klart innen 20. desember 2018.

Utdeling av premier for Norgescupen 2018 vil bli gjort under det første Norgescup-stevnet i 2019, 830-cup lørdag 9. mars i Kongsberg.

20 Views0
Stort oppmøte på Klubbseminaret

Helgen 1.-2. desember arrangerte NJF et klubbseminar på Comfort Hotel Runway Gardermoen.

I løpet av de siste 8 årene har NJF arrangert storklubbseminar årlig denne helga. Dette har vært gjort med bakgrunn i NJFs målsetninger i tidligere Strategidokumenter, der det har særlig vært fokusert på å hjelpe de store klubbene.

Simon Gerhardsen og Sven-Ove Johansen forteller om oppstarten av judogruppa i Sande, og deler nyttig erfaringer. Foto: Lill Merethe Tjeldvoll
Kathrine S. Hammond fra Akershus Idrettskrets med nyttig informasjon om deres rolle og oppgaver. Foto: Lill Merethe Tjeldvoll

I år har vi endret på målsetningene våre, i henhold til den nye Strategidokumentet som ble vedtatt på Tinget tidligere i år. Dermed har vi også gjort om på arrangementet og endret det til et åpent klubbseminar for alle klubbledere/styremedlemmer som har lyst å delta. Samtidig inviterer NJF noen personer/roller/klubber som vi ønsker å ha med for å diskutere ulike tiltak/mål som det skal jobbes med i inneværende tingperiode.

Målet med klubbseminaret er å ha en møtearena for klubber og regioner der de kan diskutere klubbrelevante saker, dele erfaringer og informasjon, påvirke NJFs agenda og bli bedre kjent på tvers av klubb/region.

På programmet var det lagt opp til informasjon fra Judoforbundet om ulike klubbnyttig saker, erfaringsdeling fra Judogruppa i Sande Sportsklubb, diskusjoner knyttet til NM, nye prosjekter som skal igangsettes fra forbundet, moderniseringsprosesser i idretten og innlegg fra Akershus Idrettskrets. I tillegg til dette ble det selvfølgelig mye tid til gode diskusjoner og samtaler mellom deltakerne under den uformelle delen av seminaret.

Totalt var det 39 personer med på seminaret, fordelt på 5 regioner og 16 klubber. I tillegg var det flere personer fra Forbundsstyret og administrasjonen til stede.

NJF er godt fornøyd med oppmøte og arrangementet for øvrig. Vi håper og tror at deltakerne syns det var lærerikt og nyttig å delta, og at vi ses igjen til neste års klubbseminar.

Lill Merethe Tjeldvoll
Utviklingssjef
Norges Judoforbund

12 Views0
Martin Thiblin er ny landslagstrener

Martin Thiblin er ansatt i en 100% stilling som landslagstrener fra og med 1/1 2019. Avtalen er på ett år, med mulighet for to års forlengelse. Martin vil ha hovedansvaret for dagtreninger, samlinger og konkurranser som er i landslaget regi, og oppfølging av utøverne som er involvert i dette.

Martin Thiblin ønskes velkommen som ny landslagstrener av toppidrettssjef Per Vestli. FOTO: Kristoffer Halmøy

Vi hadde mange gode kandidater til stillingen. Martin ble valgt fordi han har mange spennende tanker og en tydelig filosofi om hvordan vi kan få norske judoutøvere til å ta de neste stegene mot verdenstoppen.

Han har lang utøvererfaring, og har trent og konkurrert i mer enn 70 land, med seier i World Cup i 2008 og 9. plass på verdensrankingen som sportslige høydepunkt. Martin jobber i dag som prestasjonscoach i Sparebank1 og har satset judo fulltid ved siden av denne jobben. Han har tatt diverse trenerkurs og har topptrenerutdanning fra NIH/OLT.

Jeg vil også benytte anledningen til å gi en stor takk til Albin Dal for den gode jobben han har gjort som landslagstrener og sportssjef. Albin har jobbet systematisk for å heve standarden på dagens landslagsutøvere, noe han har lykkes godt med. NJF takker for alt arbeidet han har lagt ned og ønsker han lykke til videre.

Med vennlig hilsen

Per Vestli
Toppidrettssjef

14 Views0
Endringer i Stevnereglementet

Stevnekomiteen (SK) har foreslått endringer i Stevnereglementet og Forbundsstyret har på bakgrunn av dette vedtatt endringer som vil gjelde fra 1.1.2019.

Revidert Stevnereglement. FOTO: Thomas Wetzel/Sportfotos24

Følgende endringer er vedtatt:

 • Internasjonale regler for manglende oppmøte kan benyttes i Senior-NM og internasjonale mesterskap.
 • Det åpnes for reduksjon av sikkerhetssone rundt kamparealene til 3 meter. Dette er basert på praksis som er vanlig i utlandet.
 • Det åpnes for mulighet å benytte alternative kampsystem i Senior-NM. For å få flere finaler kan man å sette opp to puljer for klasser med 4 og 5 deltakere. De to beste i hver pulje går videre til semifinaler. Dette kampoppsettet er hentet fra EJUs håndbok for arrangører. Bestemmelsen er gjort særlig med tanke på NJFs deltakelse på NM-veka og eventuell tv-sending av finaler.
 • Tildeling av premier i lag-konkurranser: Det presiseres at alle som har gått kamper skal få medalje når laget får 1., 2. eller 3. plass.
 • Lagleder har mulighet til be om å få se på opptak (care-system ol) av en kamp etter at denne er avsluttet.

Dokumentet kan lastes ned her:

Annet:
Vektklasseinndeling i U15 mix-klassen har vært lite hensiktsmessig når man ser på fordelingen av utøvere i de ulike vektklassene. Det foreslås derfor at arrangør av lagstevner får dele inn det som til enhver tid er hensiktsmessig. SK vil diskutere denne saken videre før en endelig beslutning vedtas.

Stine Lastein
Fagsjef
Norges Judoforbund

3 Views0
EJU kongress i Litauen

Det var med en viss grad av spenning jeg deltok i mitt første internasjonale oppdrag, den 70. utgaven av EJU’s ordinære kongress, som ble avholdt i Kaunas lørdag 1. desember. Samtidig var det litt kjedelig å gå glipp av et viktig klubbseminar som NJF arrangerte samme helg.

Jeg er for eksempel ikke vant til å bli plukket opp på flyplasser og kjørt til hotellet. Minibussturen delte jeg med bl.a franske representanter hvorav den ene var verdensmester og 9.Dan, så da skjønte jeg hvor listen lå.

Representantene på EJU’s 70. Ordinære Kongress. Foto: EJU / Emanuele Di Feliciantonio

Akkrediteringen gikk veldig fint takket være grundig forarbeid av Lill Merethe på forbundskontoret. Det viste seg også at Zygimantas Rybinas som har en fortid fra Trondheim var aktivt med i organisasjonskomiteen for den praktiske gjennomføringen av kongressen, så det var trivelig å slå av en kort prat med han.

Fredag 30/11 var det en uformell middag med alle representantene, og her havnet jeg på bord med min danske kollega Søren Studsgaard. Siden vi begge var nye, og hadde veldig mye til felles både når det gjelder nivå og størrelse på forbund var dette veldig trivelig. Våre andre nordiske kolleger fant vi i løpet av kvelden og vi hadde et kort uformelt møte ledet av svenskenes Kristina Pekkola. Vi snakket alle om våre mål og strategier og hvilke utfordringer vi står ovenfor som forbund. Kristina forklarte at det er viktig at de nordiske land står sammen også politisk hvis det er saker vi ønsker å forandre.

President Jørgen Hillestad avbildet med nordiske kolleger fra h.v. Finland, Færøyene, Danmark og Sverige. Foto: EJU / Carlos Ferreira

Den ordinære kongressen ble ledet av president Sergey Soloveychik og gikk veldig greit for seg med presentasjoner fra de forskjellige avdelingene. Vi som var nyvalgte presidenter ble også presentert for salen. Det var bare én votering på den økonomiske biten og 100% stemte for forslaget. Konklusjonen er at det går veldig bra med EJU`s økonomi, og det var også den oppfatningen jeg fikk fra andre delegater. EJU virker å være fremoverlent i forhold til utvikling og det var et fokus på både judo i skolen, fallteknikk som skadeforebyggende tiltak, trenerutvikling og at judo er mer enn sport.

Etter kongressen var det work shop i forbindelse med judo i skolen og denne sesjonen ble ledet av Jane Bridge som nylig var i Norge. Det kroatiske og britiske judoforbundet hadde en gjennomgang av sitt arbeid og dette ble diskutert i grupper før plenumsdebatt. Det er interessant å se at mange forbund jobber med det samme og at det er mange felles tanker.

Selve jubileet ble lagt til teatret i Kaunas der det først var fingermat, drinker, fotosessions og småprat før en lang gallakonsert med musikalske innslag, ballett og diverse komiske innslag. Etter denne konserten var det gallamiddag der IJF’s president Marius Vizer og EJU’s president Sergey Soloveychik utvekslet fine ord og gaver. Det var en stilig og påkostet jubileumsfeiring så det var litt uvant med denne VIP-behandlingen. Kvelden ble avsluttet i baren med nordisk forbrødring og gode ideer for videre samarbeid.

Jeg har blitt kjent med de nordiske representantene, noe som var en hovedmålsetting med turen og har blitt overbevist om at det er viktig at vi har representanter på den internasjonale arena, og at judofolk er utrolig hyggelige uansett størrelse på nasjon, dangrad eller internasjonale prestasjoner.

For de som er interessert så kan det leses mer om kongressen på EJU sine nettsider.

Mvh
Jørgen Hillestad
President, NJF

8 Views0
Generalsekretæren har sagt opp

Kristoffer Halmøy ga i forrige uke styret beskjed om at han har takket ja til en ny jobb, og at han sier opp sin stilling som generalsekretær.

Generalsekretær Kristoffer Halmøy søker nye utfordringer.

Etter 11 år i jobben er det forståelig at man ønsker å prøve noe nytt. Vi er glade på hans vegne. Han har gjort en solid jobb for norsk judo med måten han har bygget organisasjonen og ledet forbundskontoret på. Vi ønsker at dette arbeidet videreføres gjennom en ny generalsekretær.

Styret behandlet saken på styremøtet 30. november, og har vedtatt at undertegnede skal lede prosessen med å finne en erstatter for Halmøy. Stillingen blir utlyst om ikke lenge.

Halmøy jobber for Judoforbundet hele oppsigelsesperioden, det vil si ut februar måned. Han begynner i ny jobb som seniorrådgiver for styringsinformasjon i Kunnskapsavdelingen til NAV/Arbeids- og velferdsetaten 1. mars 2019.

Vi ønsker Halmøy lykke til, og takker for enestående innsats for norsk judo i 11 år!

Med vennlig hilsen

Jørgen Hillestad
President

13 Views0