Nye drakt- og belteregler – før og under kamp

IJF har innført nye draktregler og for den kommende sesongen gjelder nye regler i NC og NM. Første nasjonale stevne med de nye reglene blir Vestlandscup.

Godkjent utstyr
De nye reglene er innført for å bedre effektiviteten i kampen, samt for å øke muligheten for et godt grep. Det er en forutsetning at drakten er i henhold til gjeldende regler fra IJF/ EJU, at drakten er korrekt, og at beltet er knyttet stramt rundt livet. Det er ikke er tillatt med lange tights under drakten*.

Det er i Norge ingen krav til rødt eller blått IJF-godkjenningsmerke.

Regler under kamp
Utøveren skal rette på drakten og eventuelt knyte beltet så raskt som mulig etter «Matté», og senest før «Hajime»**. Beltet skal vær knyttet stramt rundt livet for å unngå at drakten løsner. Dersom drakten løsner under kamp skal utøveren ved «Matté» plassere drakten tilbake under beltet, uten å knyte opp beltet. Dette for å unngå lange pauser. Dersom utøveren ikke gjør dette uoppfordret vil dommeren vise det offisielle tegnet for å rette på drakt, ved å krysse venstre arm over høyre. Hvis dommeren må vise det offisielle tegnet to ganger til samme utøver, i samme kamp, vil utøveren bli tildelt «Shido»***. Dersom en utøver med vilje bruker for lang tid på å rette på drakten og knyte belte, vil utøveren også bli tildelt «Shido».

*(SoR* C 1.1.4 pkt.9) *SoR: Sport and Organisation Rules of the International Judo Federation 05.06.2019.
**(IJF Refereeing Rules Art. 4 pkt. 11).
***(IJF Refereeing Rules Art. 18 pkt. 19).

Sven Sødal
Utviklingsansvarlig
Norges Judoforbund

11 Views0
Instruktørkurs Judo4Balance 21.-22.september

I forbindelse med prosjektet Falltreningskurs for eldre ble det tidlig etablert et samarbeid med det Svenske judoforbundet (SJ). SJ har kommet lang med sitt prosjekt Judo4Balance og det ble da naturlig å engasjere svenske instruktører for å utdanne folk i Norge. Helgen 21.-22.september kom to av grunnleggerne av det svenske opplegget til Levanger, Julia Hamilton og Johan Ericsson. Det ble over seksten timer en fin blanding av teori og praksis.

Midlene til dette prosjektet kommer fra Stiftelsen DAM (tidligere Ekstrastiftelsen) og berører ikke NJF sin ordinære drift.

Temaer som ble gjennomgått i teoridelen:

 • Fall og årsaker til fall med statistiker
 • Kostnader med fall (norsk og svenske tall)
 • Kosthold og ernæring
 • Trening for eldre
 • Hvorfor eldre skal trene judo
 • Anatomi
 • Sykdommer
 • Legemidler
 • Teoretisk presentasjon av treningsprogrammet

Praksisdel:
Testing av de ulike delene av treningsprogrammet
Gruppeoppgaver der halvparten skulle sette opp en treningsøkt og de andre var markører (eldre), det var gitt i oppgaven hvor langt den aktuelle gruppen var kommet og man fikk sett på eventuelle utfordringer enkelte kan ha.

Kursdeltakerne var:

 • Evelyn Gulstad Otlo
 • Femke Blankers
 • Tommy Leonhardsen
 • Tore Brenne

Hva lærte vi:
Bedre forståelse av eldre og deres utfordringer!
Hva kan gjøres av grep for å bidra til at eldre får en bedre hverdag!
At man kan bruke treningsopplegget også i ordinær judotrening samt falltreningskurs for håndball/fotball lag og andre som ønsker å bli tryggere i hverdagen (masse fine øvelser og tankeganger).

Tore Brenne
Prosjektleder
Falltreningsprosjektet

19 Views0
Referat Knøttejudo trenerkurs i Bodø

Helgen 20. og 21. september 2019 ble det avholdt Trenerkurs for judotrenere av barn i aldersgruppen 3-8 år. Kurset ble avholdt i Judoregion Nord, i Bodø Judo Clubs dojo.

Kurset har også teoretiske elementer med nyttig læring og relevante diskusjoner for trenerne. Foto: Kim Andersen
Alle deltakere sammen med Wellington Martins og Kevin. Foto: Kim Andersen

Det var 6 kursdeltagere, 3 fra Mosjøen Judoklubb og 3 fra vertsklubben, Bodø Judo Club. Wellington G. Martins var kursholder fra Norges Judoforbund. Kursopplegget er utviklet av Stian O. Jespersen, NJJK. Tilrettelegger, sjåfør og kaffekoker for helgen var Kim G. Andersen, BJC.

Det ble avholdt kurs fra kl. 18 – 21 på fredag og fra 9 – 18 på lørdag. Begge dagene var det gjennomgang av de pedagogiske elementene for hvordan
man forholder seg og håndterer barn og barns foresatte / foreldre i møte med Judo. Kurset ble også gjennomgått med praksis og lettfattelig teori, der deltakere og kursholder var med og diskuterte forskjellige situasjoner og løsninger. Deltakerne syntes dette var lærerikt og nyttig der barns læring, aktivitet og
utfordringer stod i fokus.

Uttalelse fra Mosjøen JK:
«Vi i Mosjøen Judoklubb kommer til å ta i bruk det vi har lært. Under praksis delen fikk vi besøk av 6 år gamle Kevin som dagens trener. Der ble vi «voksne» drillet med forskjellige leker til «oppvarming». Wellington styrte pausene mellom øktene, og dette ble gjort for å få kursdeltakerne til å se og lære reaksjonsmønstret hos barn under lek og når pausene kom. Dette var utrolig moro og lærerikt.»

Etter at kurset var vel gjennomført dro vi på Egon og spiste og hadde det koselig og sosialt 🙂

Meget bra opplegg!

Skrevet av kursdeltaker
Chriss R H Jacobsen
Mosjøen JK.

9 Views0
Regiongradering i Fredrikstad
Jahn Otto Paulsen og Torgrim Lien med nye beltefarger etter fullført gradering!

Lørdag 14. september 2019 ble det avholdt Regiongradering i Judoregion Øst, denne gangen i Fredrikstad. Det var 2 kandidater som var meldt opp til graderingen, og begge med teknisk gradering til 1. Dan.

Graderingssensor fra NJFs Dankommisjon var Knut Harefallet (6. Dan), og som bisitter var Alf Edmund Uhre (3. Dan) fra Romerike JK.

NJF var representert ved Lars Sandnes fra styret.

Dørene åpnet kl. 09.30, og selve graderingen var i gang kl. 11.00.

Begge kandidatene møtte vel forberedt, og har i lengre tid jobbet målrettet mot denne graderingen.

Vi kan gratulere Torgrim Lien og Jahn Otto Paulsen, begge fra Kinsa Judoklubb, med bestått 1. dan.

Gratulerer så mye!

Knut Harefallet
Graderingssensor, NJF

30 Views0
Ny sammensetting av Forbundsstyret

I forbindelse med Visepresident Svein Eriks bortgang, skal sammensetningen av Forbundsstyret endres i henhold til gjeldende regelverk. Styret har på møte 6. 9. 2019 behandlet saken.

Styermedlem Evelyn Otlo. FOTO: Christian Wolff/judobilder.org

Fulltallig Forbundsstyre

For å få et fulltallig styre, det vil si med fem styremedlemmer, skal et av varamedlemmene velges til styremedlem. NIFs lov regulerer ikke hvem som skal tre inn, så lenge kravene til kjønnsfordeling er oppfylt uansett hvilket kjønn det nye styremedlemmet har, og forbundets egen lov ikke regulerer hvilket av varamedlemmene som skal tre inn. Det anbefales da at den av varamedlemmene som fikk flest stemmer ved Forbundstinget, konstitueres som nytt styremedlem.

Styret har på bakgrunn av dette konstituert Evelyn Otlo til styremedlem i NJF for inneværende tingperiode.

Visepresident

Visepresident Lars Sandnes. FOTO: Christian Wolff/judobilder.org

Styret kan selv velge en ny visepresident blant styrets medlemmer når det er fulltallig. Vi har ingen plikt til å velge en ny visepresident ihht. våre lover, men det er sterkt anbefalt. Det anbefales at den av styremedlemmene som fikk flest stemmer ved Forbundstinget, utnevnes til ny visepresident.

Styret har på bakgrunn av dette utnevnt Lars Sandnes til visepresident i NJF for inneværende tingperiode. Sandnes vil også være med i Arbeidsutvalget.

Stine Lastein
Generalsekretær
Norges Judoforbund

9 Views0
Junior EM 2019 er igang!

Junior EM avholdes denne gangen i Vantaa i Finland, og går over fire dager, 12.-15. september.

Kornelius Eilertsen og Stine Marie Røsæg er klare for Junior EM 2019.

Det er spennende at et nordisk land tar på seg et slikt arrangement. Finland arrangerte også EM i 2016, den gang for ungdom U18.

Konkurransen i år samler ca. 350 utøvere fra 45 nasjoner. Den individuelle konkurransen går 12-14/9 og Mixed team 15/9.

Hele konkurransen kan følges på www.ippon.org
Kampene kan også ses live på www.eju.net

Norge stiller med 2 utøvere

 • Stine Marie Røsæg fra Trondheim Judokwai i -63 kg. Stine går fredag 13/9 med kampstart kl. 10.00 norsk tid.
 • Kornelius Eilertsen fra Sande SK i -90 kg. Kornelius går lørdag 14/9 med kampstart kl. 11.00 norsk tid.

Både Stine og Kornelius har 1 år igjen som U21 utøvere og årets EM vil også være en bra erfaring mot neste års mesterskap.

Vi ønsker utøverne lykke til!

Sportslig hilsen
Martin Thiblin
Landslagstrener

16 Views0
Søknadsfrist 1.12: Utlysning av aktivitetsmidler

Vi har gleden av å utlyse aktivitetstilskudd til klubber og regioner for tiltak som er påbegynt i 2019. Det kan søkes om midler til aktivitet som faller under følgende kategorier:

 • Ungdomsprosjektet
 • Rekrutteringstiltak
 • Para-judo
Tiltak med mål om å redusere kostnader vil bli prioritert

Ungdomsprosjektet
Det er nå mulig å søke om støtte til aktivitet knyttet til ungdomsprosjektet.
Både klubber og regioner oppfordres til å søke om støtte.

Søknaden må inneholde en kort beskrivelse av tiltak og budsjett.
Det er mulig å søke om flere tiltak i samme søknad.

Eksempler på aktuelle tiltak: Utvikling og kompetanseheving av dommere, ulike arrangement, stevner og stevneutstyr, premier, deltakelse eller arrangering av kurs. Andre tiltak som faller inn under ungdomsprosjektet er også aktuelle for å motta støtte.

Les mer om ungdomsprosjektet her
Generelle spørsmål vedrørende ungdomsprosjektet kan rettes til prosjektleder Elise Åkesson

Rekrutteringstiltak
Norges judoforbund ønsker å støtte klubber til gjennomføring av et eller flere rekrutteringstiltak.

Planleggingen av prosjektet må startes ila. 2019. Selve gjennomføringen av prosjektet kan gjennomføres i 2019, i 2020 eller begge år.

Søknaden må inneholde en kort beskrivelse av tiltak og budsjett.
Det er mulig å søke om flere tiltak i samme søknad.

Alle tiltak som ansees å kunne ha en positiv effekt på rekruttering til klubben vil bli vurdert.

Eksempler på tiltak kan f.eks. være: Promoteringsvideo, flyere og plakater, skilt, bannere, deltakelse på arrangement i nærområdet, åpen dag, e.l.

Klubbene oppfordres til å tenke nytt og kreativt. Andre tiltak enn det som er nevnt over, ønskes velkommen.

Para-judo
I tillegg til de to kategoriene over, er det også mulig å søke om støtte til andre tiltak rettet mot denne målgruppen.

Søknadsfrister
Søknadsfrist er satt til 01.12.2019.
Vi vil vektlegge tiltak som har som formål å redusere kostnader ved deltakelse på aktivitet.

Det gis ikke støtte til ordinær klubbdrift.

Spørsmål vedrørende søknadene rettes til Sven Sødal

Sven Sødal
Utviklingsansvarlig
Norges Judoforbund

26 Views0
Fagseminar 2019
Deltakere på årets Fagseminar. FOTO: Sven Sødal

Helgen 7. & 8. september ble årets Fagseminar avholdt på nye Clarion Hotel i Oslo sentrum. Medregnet arrangører og representanter fra NJF sentralt deltok 38 stk. fra gledelig 25 forskjellige klubber, fra Tromsø i Nord til Kristiansand i sør.

Dommerseminar
Dommerseminaret gikk over 2 dager og fokuserte på gjennomgang av nye kampregler og de seneste endringer, samt analyse av videosituasjoner. Stepan Bode ledet seminaret, godt hjulpet av Per-Arne Grime og Thom Hallum. Over 100 videosituasjoner ble gjennomgått på storskjerm i pleumun. Stephan Bode utfordret ofte deltakerne til å komme med sin egen dom over vriene situasjoner, før han forklarte hva som var rett dømming i ulike situasjoner.

Bode brukte sin erfaring til å reflekter over dømming på ulike nivå. Han forklarte også hvordan god dømming og hensiktsmessige regler kan fasilitere god teknisk utvikling av utøvere, forhindre skader og skape økt motivasjon hos utøvere.

Videre fokuserte Bode på forholdet mellom dommere, trenere og arrangører. Stikkord her var samarbeid, tydelighet, forståelse og ydmykhet. Jeg tror ikke jeg overdriver om jeg hevder at samtlige deltakere fikk stort faglig påfyll gjennom seminaret.

Arrangørforum
Arrangørforum ble avholdt søndag ettermiddag og styrt av leder i stevnekommiteen, Christian Wolff. Forumet bør på gode diskusjoner, tydelige meninger og stort engasjement, noe vi ser på som positivt for å få utviklet våre arrangement ytterligere.

Forumet startet med annonsering av arrangører til NC-stevner i 2020:

 • Åpent Trøndersk Mesterskap, Levanger Judoklubb
 • Ippon Cup, Ippon Judoklubb
 • 830-cup, BK-judo
 • Sandecup, Sande Sportsklubb Judo
 • Bodø Barents Cup, Bodø Judo Club

Sandnes judoklubb tildeles NM for aldersbestemte klasser 2020, mens tildelingen av NM Senior 2020 utsettes til neste styremøte.

Andre tema som ble diskutert var bl.a.:

 • Påmeldingsystem
 • JudoShiai og aktuelle kampsystemer
 • Premiering
 • Ny sammensetning av aldersklasser
 • Landsstevne vs. NM
 • Terminlisteoppsett, stevneomfang og gjennomføring av store arrangement.

Arrangørforum er ikke et besluttende forum. Men stevnekommiteen setter stor pris på deltakernes tilbakemeldinger og innspill, og bruker disse aktivt i sitt videre arbeid.

Sven Sødal
Utviklingsansvarlig
Norges Judoforbund

25 Views0
Mentorprogram for kvinnelige klubbledere og styremedlemmer

Helgen 7.-8. september startet mentorprogrammet for kvinnelige styremedlemmer i Norges Basketball-, Bryte-, Judo- og Kampsportforbund. Forbundene fikk totalt 26 søknader der 11 av de fikk plass i programmet.

Deltakere og mentorer i Mentorprogrammet til Judo-, Kampsport-, Bryte- og Basketballforbundet. FOTO: Kristiane Utheim Brown.

Tidligere president i Norges Vektløfterforbund Hilde Næss har dratt deltakerne gjennom helgens program, og skal også lede avslutningshelgen i slutten av mars 2020. Det er lagt stor vekt på deltakernes relasjon og rammer for samarbeid i første samling, i tillegg til å snakke om hva mentoring er og hva man kan forvente.

For oss har det vært viktig menotrparene får «satt» relasjonen raskest mulig så de kan begynne å høste av hverandres erfaringer og søke utvikling. Det er derfor viktig å legge til rette for gode start-samtaler der de opplever trygghet og tillit til hverandre, sier forbundene.

Bakgrunn for samarbeidet er Norges Idrettsforbundets utlysning av midler til å igangsette tiltak for å gjøre kvinner tryggere i sin rolle i klubben, som er tidligere omtalt på nettsidene til Norges Idrettsforbund.

Deltakerne i årets mentorprogram er:

 • Ingrid Reithaug (Centrum Tigers IF) mentoreres av Anita Moen
 • Astri Lindbæck (Persbråten Basketballklubb) mentoreres av Rasmus Semmerud
 • Silje Gravaas (Vålerenga Basket) mentoreres av Nora S. Vangsnes
 • Hege-Kristi Pettersen (Bodø Bryteklubb) mentoreres av Rolf Røtnes
 • Gudrun Anette Høie (Bryteklubben Atlas Fredrikstad) mentoreres av Vibeke Thiblin
 • Anne-Lise Andresen (Bryteklubben Atlas) mentoreres av Tine Grøndahl
 • Cecilie Brekke (Ippon Judoklubb) mentoreres av Morten Sandnæs
 • Solveig Enoksen (Snø Judoklubb) mentoreres av Hilde Næss
 • Camilla Helene Tellefsen (Trondheim Karateklubb) mentoreres av Evelyn Otlo
 • Ragnhild Bårdsen (Oslo Kungfu Klubb) mentoreres av Terje Jørgensen
 • Anita Norheim (Fana Taekwon-Do Klubb) mentoreres av Kent-Rune Grande

Stine Lastein
Generalsekretær
Norges Judoforbund

32 Views0
Landslaget sommeren 2019 del 2

Landslaget har fortsatt sine aktiviteter gjennom hele sommeren og her kommer en oppdatering.

Samling i Fredrikstad 29/7-4/9

Matias og Kornelius på treningssamling i Fredrikstad. FOTO: Martin Thiblin

Samlingen ble plassert i Fredrikstad fordi vi der har tilbud om veldig bra oppfølging av Olympiatoppen lokalt. Gjennom uken bidro de med testing, foredrag, hjelp til styrketrening, alternativ trening og ernæring. De hjelper og til med oppsett av fysisk trening i etterkant, noe som er gull verdt for oss.

Uken startet med testing og vi har endret litt på testapparatet, som vil bli lagt ut på judo.no. Det ble lange dager bestående av mye judo, informasjon, kapasitetsanalyse, fysisk trening, antidoping, foredrag og sosialt.

Det ble en bra treningsuke og nå gjelder det å sette mye av det vi gikk gjennom ut i praksis. Tusen takk til Fredrikstad Judoklubb for bruk av dojo og Olympiatoppen for super oppfølging.

Europa Cup Romania U21 med leir

Sølv til Rosa Alsgaard og bronse til Stine Marie Røsæg i -63 kgs klassen i EC Romania. FOTO: EJU/Szabo Peter Zsolt

Etter noen dager hjemme var det klart for Europa Cup i Cluj i Romania. Troppen besto av Rosa Alsgaard fra Ippon Judoklubb i -63 kg, Stine Marie Røsæg fra Trondheim Judokwai i -63 kg, Filippa Brovold fra Trondheim Judokwai i -52 kg og Kornelius Eilertsen fra Sande i -90 kg.

Konkurransen hadde samlet 233 deltakere fra 27 nasjoner. Romania har gjennom årene hatt mange bra utøvere, spesielt på damesiden, der de har medaljer av alle valører i både OL, EM og VM.

Dag 1 og klart for Rosa og Stine, som går i samme vektklasse.
Rosa møtte en offensiv rumener i første kamp, men etter en stund kastet hun et nydelig kast og vant på Ippon. Stine hadde en litt mer sluttkamp mot en annen rumener, men gikk seirende ut. Rosa gikk veldig fin judo og gikk hele veien til finalen mot Serbia. Stine kjempet seg til semifinale, der hun tapte mot den nevnte serberen og til bronsefinale.

Serberen er en meget bra utøver og har medaljer fra U21 mesterskap. Rosa åpner finalen offensivt og er nære ved å få avsluttet og det ser ut til å bli en spennende kamp. I neste sekvens havner de inn i kroppen, Rosa prøver å kontre, men Serbia får hektet beinet og ippon. Sølv til Rosa, GRATULERER.

Stine møter rumeneren Rosa slo i første kamp og vi forventer en tøff kamp. Etter kort tid gjør Romania en feil på bakken, noe Stine utnytter bra og seier. Bronse til Stine, GRATULERER.

2 nordmenn på pallen i Europa Cup er ikke så vanlig, så det ble en hyggelig dag i Romania sett med norske øyne.

Dag 2 og Filippa og Stine er inspirert av prestasjonene dagen før.
Kornelius hadde en lutt trøblete oppkjøring med skade, men følte seg klar for Serbia i første kamp. Serberen var sterk og dessverre kom Kornelius på etterskudd på grepingen fra start. Det førte til 3 ganske raske straffer og dessverre tap. Serbia tapte kvartfinalen og Kornelius var ute. Han hadde ikke helt dagen i dag, men kommer sterkere tilbake.

Filippa skulle møte Israel i første kamp. Det er en nasjon med mange gode utøvere i alle alderskategorier og er ofte fysisk sterke. Filippa virket klar etter en god oppvarming og vi hadde en bra plan. Filippa havner og litt etter på grep, noe som gjør det vanskelig å komme til egne angrep. Hun kjemper bra, men Israel blir for sterk og Filippa er ute. Nå er det bare å fortsette å trene på de rette tingene, så kommer fremgangen.

Judo er en brutal idrett ift. at man kan være ute av konkurransen etter 1 kamp. Det er noe alle utøvere opplever, så gjelder det å gjøre jobben både teknisk, fysisk og mentalt , slik at man står best mulig rustet i konkurranse.

Etter konkurransen ble vi som vanlig igjen noen dager for leir. Viktig å få god sparring på dette nivået.

Neste for U21 er EM i Finland, så stay tuned.

Martin Thiblin
Landslagstrener
Norges Judoforbund

17 Views0