Valgkomiteen ber om forslag til kandidater!

Forbundstinget i NJF går av stabelen 9. mai 2020 og valgkomiteen har startet sitt arbeid med å finne dyktige og engasjerte mennesker til styret og kontrollutvalg.

De ber nå klubber, regioner og enkeltpersoner om forslag på gode kandidater.

Valgkomiteen er en uavhengig selvstendig komite, og velges av Forbundstinget. Komiteens hensikt er å sikre at riktige personer velges til å styre NJF. Oppgaven er å legge fram en innstilling til alle verv som er på valg på forbundstinget. Valgkomiteen består av Vibeke Thiblin (leder), Simon Gerhardsen (medlem), Hege Aar (Medlem), Ole Severin Nesse (Vara).

Valgkomiteen jobber med å finne kandidater til:

Forbundsstyret:

 • Det skal velges et styre bestående av president, visepresident, 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
 • Styret er forbundets øverste myndighet mellom forbundstingene, og jobber med de overordnede rammene for NJFs aktivitet (strategi, økonomi, anlegg, utdanning, reglementer). Styret representerer NJF utad og i de overordnede organisasjonene forbundet er medlem av (NIF, EJU, IJF). Styret har også ansvaret for toppidrett/ landslag og NM/ Norgescup, og er arbeidsgivere for NJFs administrasjon.
 • Det skal være minst to av hvert kjønn i styret, og et medlem må være under 26 år.

Du finner mer info om hva det betyr å sitte i forbundsstyret her:

Kontrollutvalget:

 • Det skal velges en leder, to medlemmer og to varamedlemmer.
 • Også her skal begge kjønn være representert.
 • Utvalgets oppgave er å:
  • Påse at NJF drives i tråd med gjeldende lover, regler og vedtak.
  • Føre tilsyn med NJFs økonomi og økonomistyring.
  • Gi sin uttalelse til alle forslag innenfor sitt arbeidsområdet som skal behandles på tinget.
  • Ha minst et årlig møte med revisor.
  • Avgi beretning til årsmøtet.

I tråd med vedtak på Forbundstinget i 2018 vil valgkomiteen publisere en liste med de kandidatene som foreslås (av komiteen selv eller andre) underveis i arbeidet. Listen vil kun bestå av kandidater som har sagt ja til å stå på en slik offentlig liste.
Kandidatlisten publiseres og oppdateres løpende her.

Valgkomiteen ber nå om forslag på kandidater fra klubber, regioner og enkeltpersoner. Vi oppfordrer styrene i klubber/regioner om å behandle saken og sende inn klubbens/ regionens innspill.

Har dere kandidater dere ønsker skal bli gjenvalgt/valgt inn? Er det personer i listen over foreslåtte kandidater dere ønsker å støtte? Ønsker du selv å stille til valg?
Vi trenger spesielt forslag på unge under 26 år, samt på kandidater fra region øst.

Valgkomiteen vil ta en kontakt med alle kandidater som foreslås for en nærmere prat.

Forslaget må inneholde (kortfattet):

 • Navn på forslagsstiller (en eller flere klubber, regioner, enkeltpersoner)
 • Info om den/de kandidatene som foreslås:
  • Navn og kontaktinfo.
  • Hvilke verv kandidaten ønskes inn i.
  • Kort om judobakgrunn, utdannings- og yrkesbakgrunn, og saker/områder med spesiell interesse/engasjement.
  • Bekreftelse på at han/hun samtykker til å stå på en offentlig kandidatliste.

Forslag kan sendes på epost innen 21. mars til valgkomiteen, ta gjerne kontakt med oss ved spørsmål. Du finner kontaktinfo til alle komiteens 4 medlemmer her.

Vi trenger dyktige personer til å bringe idretten judo videre i Norge!

På vegne av valgkomiteen
Leder Vibeke Thiblin
Epost: vibeke.thiblin@gmail.com
Tlf: 92660636

21 Views0
EJU-samarbeid: Judo Lessons at School

Våren 2019 tok forbundsstyret initiativ til å formalisere Judo i skole-prosjektet ved å starte et samarbeid med EJU. En rekke judoklubber har allerede hatt ulike prosjekter med judotrening på skoler. Å knytte oss opp mot EJU sitt prosjekt ga mulighet for å skape gode relasjoner på tvers av nasjoner og en god arena for erfaringsutveksling. Videre er det verdt å nevne at takket være samarbeidsavtalen med EJU, har vi flere ganger fått støtte for landslagsutøveres deltakelse på OTC-leire.

EJU-president Sergey Soloveychik og NJF-president Jørgen Hillestad signerer samarbeidsavtalen for Judo i skolen. FOTO: Emanuele Di Feliciantonio/EJU.net
Kalligrafi var et av fagene elevene fikk undervisning i. FOTO: Christian Wolff/judobilder.org

Christian Wolff, som i mars hadde en helt fersk mastergrad i pedagogikk, ble midlertidig ansatt som prosjektleder i mars. Han satt som mål å få inn judo på timeplanen på utvalgte skoler i Akersjus, og hvor judoaktivitet skulle være en del av undervisning i Japansk kultur og historie – såkalt dypdelæring på fagspråk. Ideen om Japan som tema i skolen kommer opprinnelig fra et prosjekt i Frankrike, der fysisk aktivitet (judo) ble bakt inn i et større undervisningsopplegg.

Prosjektet ble etter hvert formalisert og godkjent, da en gjensidig samarbeidsavtale med EJU signert av EJU-president Sergey Soloveychik og NJF-president Jørgen Hillestad. Dette skjedde i forbindelse med European Games i Minsk. Avtalen ble for øvrig omtalt på EJUs nettsider.

Skolene Mellom-Nes og Drengsrud som sa seg interesserte i samarbeid med aktivitet for elever i 7. klasse, og med Asker judoklubbs dojo i nærheten var det logistikkmessig enkelt å organisere. For faglig bistand til Japan-fagene, tok vi kontakt med Japans ambassade, som har gode opplegg på formidling av japansk kultur og historie. Vi fikk mye hjelp, blant annet stilte flere opp som foredragsholdere/undervisere på de nevnte skolene.

I judo-timene ble Kornelius Eilertsen (Sande SSK) og Ingvild Dedeyser (Asker JK) leid inn som instruktører, og de fungerte supert som team.

Opplegget besto for øvrig av følgende:

 • Tre judotreninger med dyktige instruktører
 • Undervisning i japansk språk og kalligrafihistorie
 • Besøk fra den japanske ambassaden med undervisning om japansk historie og samfunn, samt musikk og folklore

NJF retter en stor takk til Japans ambassade for all hjelp, og til skolene som ble med i prosjektet. Vi håper å kunne videreføre liknende på andre skoler og i andre deler av landet, og bistår klubber med ambisjoner om tilsvarende aktivitet.

Ta kontakt med NJFs Utviklingsansvarlig for mer informasjon.

Stine Lastein
Generalsekretær
Norges Judoforbund

37 Views0
IJF Refereeing Sport and Education Seminar 2020 Qatar

Årets IJF Seminar ble holdt i Doha, Qatar. Fra Norge deltok Per- Arne Grime og Thom Hallum. Det var deltok ca. 300 deltagere fra alle kontinenter. Juan Carlos Barcos, IJF Head Referee Director ledet seminaret.

Med OL senere i år, er det ikke innført nye regler, så tett opp mot mesterskapet. For å vise gjeldende praksis innen forskjellige situasjoner, ble det første dagen gjennomgått 116 videoeksempler fra følgende situasjoner: Scoringsverdier, om det skal være scoring eller ikke, Kaeshi- waza, Newaza eller Tachiwaza, Osaekomi eller ikke, inne eller ute, riktig matte, tråkke ut eller bli dyttet, grep under beltet, bjørneklem (bear hug) og falske angrep. Dag to ble armbend fra stående, forbudte bend (Hansokumake) og «diverse»-situasjoner gjennomgått (bl.a. trekke ut motstanderens drakt, tråkke på foten gjentatte ganger og Kani basami).

Judogikontroll og draktregler ble gjennomgått på fire ulik språk. Draktreglene gir bedre mulighet for å oppnå gode grep. Ved bedre grep blir det flere angrep, kast og Ippon. Statistikk fra Grand Slam Osaka viser at: For korte ermer (68%) og for korte jakker (21%) er hovedsynderne ved brudd på draktreglement.

Av annen informasjon ble det i informert om at en i OL kun kan ha det nasjonale emblemet, samt produsentens merke på drakt og ev. trøye, ingen reklame. Oppvarmingsområdet ble også gjennomgått. Det skal holdes ryddig, ingen soving, ingen mat og kun de utøvere som skal gå kamp samme dag skal benytte oppvarmingsarealet.

Det ble under seminaret vist respekt til nylig Manohar Bagera og Ali Canca som begge nylig har gått bort. Av mer gledelige nyheter ble det lagt frem at Yamashita Yasuhiro, president i det Japanske Judoforbundet m.m. er blitt valgt inn i IOC.

Seminaret ligger på nett og kan søkes opp på YouTube: IJF Seminar 2020.

Thom Hallum
Nesodden Judoklubb

30 Views0
Grasrotandelen 2019: Enda mer til judoklubber!

Anne Helseth, ansvarlig for Grasrotandelen. Foto: Lars Hulleberg

Grasrotandelen fortsetter sin suksess med nye rekorder hvert år!

For 2019 manglet Grasrotandelen bare drøyt 1,7 millioner kroner på å bryte 700-millionersstreken. Til sammen ble det generert 698.265.345 kroner til norske lag, foreninger og organisasjoner tilknyttet Grasrotandelen. Dette er nok en ny rekordutbetaling. I 2018 var tallet 649 millioner kroner.

Økningen i 2019 ble altså på drøyt 49 millioner kroner. Hovedårsaken til økningen er at stadig flere av Norsk Tippings kunder knytter seg til Grasrotandelen. I 2019 ble det over 65 000 nye givere.

Grasrotandel til judoklubber

For norske judoklubber genererte grasrotandelen 554.982,- til totalt 45 klubber som er med i ordningen. Det er en liten økning på 2.40 % fra 2018. Antall grasrotgivere som støtter en judoklubb er 1220 spillere. Fra ordningens begynnelse i 2009 så har norsk judo totalt generelt hele 3.576.711 kroner. Den judoklubben som totalt har fått inn mest penger i klubbkassa gjennom ordningen de siste 11 årene er Norsk Judo og Jiu-Jitsu Klubb, med hele 442.008 kroner.

I 2019 var det disse tre judoklubbene som fikk mest:

 1. Ippon Judoklubb
 2. Norsk Judo og Jiu-Jitsu Klubb
 3. Larvik Judoklubb

Oversikt over alle grasrotmottakere i 2019 nederst i artikkelen.

Slik fungerer Grasrotandelen

Grasrotandelen fungerer slik at du kan gi inntil sju prosent av summen du allikevel spiller for hos Norsk Tipping til et frivillig lag eller en forening som har registrert seg som grasrotmottaker i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund.

Det vil si at dersom du er grasrotgiver og spiller Lotto for 100 kroner, gir du automatisk sju kroner til din grasrotmottaker. Dette skjer uten at det går utover spilleinnsatsen, premien og vinnersjansene dine.

Ved å registrere en grasrotmottaker sørger du dermed for at det er noen som vinner hver eneste gang du spiller – nemlig grasrota.

Her er oversikt over alle judo-særidrettsklubber registrert som grasrotmottakere i 2019.

GRASROT-KLUBBGrasrotandel
IPPON JUDOKLUBB52.120
NORSK JUDO OG JIU-JITSU KLUBB 40.275
LARVIK JUDOKLUBB40.240
STAVANGER JUDOKLUBB37.652
BK JUDO29.716
NESODDEN JUDOKLUBB25.256
NAMSOS JUDO CLUB25.078
KINSA JUDOKLUBB24.077
LEVANGER JUDOKLUBB20.319
SANDEFJORD JUDOKLUBB19.116
SANDNES JUDOKLUBB18.405
TRONDHEIM JUDOKWAI16.658
BODØ JUDOKLUBB16.306
OSLO JUDO KLUBB15.977
MOSJØEN JUDOKLUBB15.730
FREDRIKSTAD KAMPSPORTKLUBB15.681
JUDO KLUBB STORD14.229
ULSTEIN JUDOKLUBB11.714
KRISTIANSAND JUDO11.515
NIDAROS JUDOKLUBB11.354
TALVIK JUDO11.260
SOFIEMYR JUDOKWAI 10.948
SOLA JUDOKLUBB7.508
INNHERRED JUDO- OG BJJ-KLUBB7.275
NÆRØY JUDOKLUBB6.417
ASKER JUDOKLUBB6.328
ROMERIKE JUDOKLUBB5.910
KANO JUDOKLUBB MYSEN5.104
AURSKOG HØLAND JUDOKLUBB4.703
RINGERIKE JUDOKLUBB4.558
VOLDA JUDOKLUBB4.129
ALTA JUDOKLUBB3.109
BUDOSØR2.957
ÅLESUND JUDOKLUBB2.586
SORTLAND JUDOKLUBB2.478
BERGEN JUDO KLUBB1.877
GO DAI JUDO CLUB1.848
HAMAR JUDOKLUBB1.669
STRAND JUDOKLUBB1.097
DRAMMEN JUDO CLUB574
SKI JUDO OG JU JITSUKLUBB563
SNØ JUDOKLUBB339
FØRDE JUDOKLUBB154
SLEMDAL JUDOKLUBB150
KRAGERØ JUDOKLUBB25
LIER JUDOKLUBB0
GAUSEL JUDOKLUBB0
Total grasrotinntekt i 2019554.982

Vi oppfordrer alle klubber til å mobilisere flere spillere!

31 Views0
Regioncup 2019 – Flest poeng til region sør

Regioncup har vært en årlig konkurranse mellom de fem judoregionene, hvor målet har vært å få flere stevnearrangører og flere judostevner, for ungdom over hele landet.

For året 2019 deler vi ut premier på til sammen 50 000 kr, basert på antall oppnådde poeng, etter deltakelse på lokele stevner.

Endelig utbetaling for 2019 ble slik:

Judoregion Sør 32 330,-
Judoregion Midt 12 950,-
Judoregion Vest 4 730,-

Regioner som ikke har sendt inn lister, har ikke fått poeng og dermed heller ikke pengepremier.

Vi gratulerer region Sør, Midt og Vest med tilskudd og håper tilskuddet kommer godt med til regionenes mange aktiviteter.

NB: Dette var foreløpig siste år med regioncup. NJF vil støtte regionene gjennom andre tiltak fra 2020.

Sven Sødal
Utviklingsansvarlig
Norges Judoforbund

35 Views0
Nordisk Mesterskap 2020

Nordisk Mesterskap 2020 går av stabelen i Reykjavik, Island, for U18/U21/Senior/Veteraner helgen 25.-26 april.

Nordisk Mesterskap 2020 avholdes i Reykjavik/Island.

Det er ingen kvalifiseringskrav for deltakelse i Nordisk. Alle som tilfredsstiller deltagerkravene kan melde seg på.

Datoer:

 • U18 og Senior: Lørdag 25. april
 • U21 og Veteraner: Søndag 26. april
 • Lagkonkurranse: Søndag 26. april

Deltakerkrav:

 • U18: Født 2003-2005, minimum 3. kyu
 • U21: Født 2000-2002, minimum 2. kyu
 • Senior: Født 1999 eller tidligere, minimum 2. kyu
 • Veteraner: Født 1990 eller tidligere, minimum 2. kyu

U18 utøvere kan også delta i U21, og U21 kan også delta i Senior.

Påmelding:
Påmelding til Nordisk gjøres til Norges Judoforbund via Min Idrett (individuelt) eller Sportsadmin (klubbvis). Det er kun mulig å delta på Nordisk ved påmelding på denne måten.
Betaling gjøres samtidig som påmelding. For deltakelse i 2 alderskategorier velg «Ekstra deltakelse + riktig klasse» for påmelding i klasse nr. 2.

Ved påmeldingsfristens utløp, så sender NJF liste over de påmeldte til utøvernes klubber for å innhente bekreftelse.

Alle klubbcoacher som skal ha akkreditering må også meldes på. Velg «Coach» ved påmelding i Min Idrett eller Sportsadmin.

Påmeldingsfrist: Senest mandag 6. april.

Reise og opphold må organiseres selv av den enkelte klubb og utøver.
Informasjon om overnattingsmuligheter og reise, finner dere i den offisielle stevneinvitasjon som kan lastes ned både Min Idrett og Sportsadmin.

Facebook: Nordic Judo Championship 2020
Nettside: Judosamband Islands

Hilsen
Lill Merethe Tjeldvoll
Arrangementsansvarlig

35 Views0
Honorær utmerkelse til Jan Robert Kristensen

Under Sola Julecup 2019 den 07.12.2019 ble det utdelt en honorær utmerkelse i sølv til Jan Robert Kristensen. Han har betydd mye for Norsk Judo og fremfor alt på Vestlandet helt siden 1978. Her følger en liten oversikt over Kristensens innsats for norsk judo.

Jan Robert Kristensen fikk tildelt honorær utmerkelse i sølv for sin innsats. FOTO: Ådne Lie

Jan Robert Kristensen startet sin karriere i Stavanger Judoklubb den i 1978. Her startet han som hjelpetrener sammen med Harald Monsen. Fra 1979 til 2014 var han hovedtrener i Stavanger Judoklubb. Han har møtt på flere store utfordringer som trener og disse har han klart å løse på en god måte. Han har ledet Stavanger Judoklubb frem til flere NM medaljer som trener. I største del av perioden var han helt alene om å være trener for alle partier (barn, ungdom, voksne samt nybegynnere). Har i hele denne perioden også fungert som hovedgraderingssensor.

Han har hele sin tid i Stavanger Judoklubb ønsket å være en døråpner som en del av sitt verv for nye utøvere og har alltid strukket seg langt for å være en inkluderende trener. Han har alltid hatt oppmerksomhet mot de utøverne som trenger ekstra hjelp på trening.

Han ble utdannet C-dommer i 1987. Har dømt aktivt lokalt fra 1987 til 2014. Videre har han vært engasjert kretstrener (tidl. Rogaland Judokrets) i to perioder. Den første perioden var fra 1991 til 1995. Den siste perioden fra 2005 til 2007.

Har vært stevneleder for flere lokale stevner i Stavanger Judoklubb. Han har vært stevneleder og lagleder/Coach for over 200 stevner fra 1978 frem til 2019. Han har også vært i sekretariatet på flere stevner. Har vært med og arrangert 20 treningssamlinger lokalt.

Verv og roller:

 • Styremedlem i Stavanger Judoklubb
 • Styremedlem i Rogaland Judokrets
 • Bidratt til oppstart av Sandnes JK
 • Klubbtrener Stavanger judoklubb og Sola judoklubb
 • Kretstrener Rogaland judokrets
 • Stevneleder/sekretariatsleder på lokale stevner

Det har vært en ære og glede for meg på vegne av Norges Judoforbund å tildele Jan Robert Kristensen honorær oppmerksomhet i sølv.

Med vennlig hilsen

Ådne Lie

28 Views0
Idrettens fredskorps: Ønsker du å jobbe med judo i Zambia?

Er du mellom 20 og 30 år og har drømt om et eventyr? Nå har du en helt unik mulighet til å reise til Afrika og jobbe som idrettsfrivillig!

Idrettens fredskorps er et utvekslingsprogram i regi av Norges idrettsforbund.

Idrettens fredskorps er et utvekslingsprogram i regi av Norges idrettsforbund (NIF). Som idrettsfrivillig bidrar du med din idrettsfaglige kompetanse på skoler, i idrettslag, for organisasjoner og i lokalsamfunnet i Zambia eller Malawi i 10 måneder.

Idrettens fredskorps er en del av norsk idretts internasjonale engasjement og er tuftet på idrettens visjon: Idrettsglede for alle!

Intensjonen er å gi barn og unge i det sørlige Afrika like muligheter og tilgang til fysisk aktivitet.

En av NIFs partnere er Judoforbundet i Zambia. De ønsker i 2020-2021 å ha judofrivillige fra Norge som kan jobbe i Malawi og Zambia. Personen får mye praksis som trener og utøver, samt organisasjonserfaring innen idretten. Det vil være tett oppfølging både fra NIF og Judoforbundet i Zambia. Judo for Fred (JFF), som er en bistandskomite i NJF, vil også ha dialog med vedkommende.

Judoutøveren Michelle Harefallet jobbet som idrettsfrivillig i Zambia i 2018-2019.

Utvekslingperioden er fra slutten av august til juni.
Man kan også kombinere arbeidet som idrettsfredskorpser med studiet «Idrett, kultur og utviklingssamarbeid» ved Norges Idrettshøgskole (NIH). Studiet tilsvarer 60 studiepoeng og kvalifiserer til støtte fra Statens lånekasse for utdanning.

Hvem kan søke?

 • Du som er mellom 20 og 30 år
 • Du som ønsker å jobbe med idrettsutvikling på den afrikanske grasrota
 • Du som ønsker å lære mer om hvordan idrett kan bidra til sosial utvikling i Afrika
 • Du som har lyst til å lære mer om organisasjonsarbeid og idrettsutvikling
 • Du som har stor interesse for idrett eller har en idrettsfaglig utdannelse
 • Du som har interesse for utviklingsarbeid
 • Du som har annen relevant erfaring eller utdannelse

Les mer om tidligere norske judoutøvere som har vært i Zambia gjennom utvekslingsprogrammet:

Les også Birgit Ryningen (leder, Judo for fred) sitt reisebrev fra hennes besøk i Zambia i slutten av 2019.

Det er nå mulig å søke opptak til utveklslingsprogrammet.

Søknadsfristen er 15. februar 2020.

Mer informasjon om Idrettens Fredskorps på NIF sine nettsider.

32 Views0