Norges Judoforbund

NJF tekst
Skriv ut artikkel

Arrangementer i terminlisten

I forbindelse med utvikling av ny nettside er det allerede lansert ny terminliste. Klubbene kan selv legge inn lokale og regionale arrangementer.

I tillegg til alle konkurransene i NJFs regi (NC og NM) så må alle klubber, kretser og regioner som arrangerer regionale stevner legge inn sine stevner i Sportsadmin for å få det synlig på terminlisten på judo.no.

I Sportsadmin er det en egen arrangementsmodul som alle klubber skal ha tilgang til. Hvilke rettigheter du har i modulen, avhenger av hvilke funksjoner du er registrert med.

Disse funksjonene gir tilgang til arrangement: Leder, Adm. leder, Daglig leder, Arrangementsansvarlig.

Hvilke type arrangementer kan publiseres
Alle lokale, regionale og nasjonale stevner kan opprettes og publiseres. Det er flere arrangementsformer:

Regionale stevner som for eksempel Østlandscup, Innherredstreffet, Jubapool, Vårspretten etc. er eksempler på stevner som arrangør selv må opprette i Sportsadmin for å få det synlig på terminlisten. Det er arrangementsformen Idrettsarrangement som må velges, og NJF må godkjenne disse arrangementene. Arrangementene kommer på terminlisten når NJF har godkjent de aktuelle Idrettsarrangementene.

Ved opprettelse av et stevne, kan arrangør velge å åpne opp for online påmelding med eller uten betaling (krav for NC og NM, men valgfritt for alle andre). For at arrangør/klubb skal kunne ta i mot eventuelle online betalinger så må klubben opprette en brukerstedsavtale med Buypass.

Linker:

Med vennlig hilsen

Lill Merethe Tjeldvoll
Utviklingssjef


Publisert 5. desember 2014, kl. 22:15 (sist oppdatert: 18. desember 2014, kl. 22:32) av Kristoffer Halmøy

Legg igjen en kommentar