- Judo.no - https://www.judo.no -

Rapport fra forskningskonferanse i Poreç

21.-22. juni ble judokonferansen Applicable research in Judo 2 avholdt i Poreç i Kroatia. Birgitte Ursin og Stine Lastein deltok på vegne av Norges Judoforbund.

Årets bidrag fra NJF var Birgittes presentasjon med tittelen Judo: A pedagogical tool for students with non-visible disabilities.

Birgitte Ursin presenterer sin Bachelor-oppgave i Poreç, Kroatia. FOTO: Stine Lastein [1]

Birgitte Ursin presenterer sin Bachelor-oppgave i Poreç, Kroatia. FOTO: Stine Lastein

Innslaget er basert på bacheloravhandlingen «På Judomåten – et mestringsperspektiv for sårbare elever», og hvordan den har vært grunnlaget for introduksjon av judo i skolen for elever med særskilte behov. Vi fikk mange gode tilbakemeldinger på innlegget fra de andre deltakerne på konferansen.

Ellers ble vi introdusert for et bredt spekter av ulike judoprosjekter i Europa som omfattet alt fra grep, overganger og laktatverdier til historikk, judo i skolen og judo for pensjonister. For øvrig var arrangementet lagt på samtidig Judofestivalen som tilbyr barnetrening, ungdomstrening, trening for eliteutøvere og veteran-EM på samme sted.

Norges judoforbund ønsker at flere skoler skal tilby judo i undervisningen, både for funksjonsfriske elever og elever med behov for tilpasning. Allerede nå har et par klubber vist sin interesse og startet prosessen med å få inn judo på timeplanen i sine lokale skoler.

For interesserte kan bachelor-avhandlingen til Birgitte Ursin lastes ned her:

Stine Lastein
Fagsjef