Norges Judoforbund

NJF tekst
Skriv ut artikkel

Leverandører av judoutstyr

NJF ønsker å knytte til seg samarbeidspartnere innen definerte områder knyttet til judospesifikt utstyr.

Dagens avtale med Green Hill går ut 31. desember 2019. Vi inviterer derfor aktuelle leverandører til å vise sin interesse gjennom å levere et lukket anbud. Målet er å signere en eller flere samarbeidspartnere innen disse områdene fra januar 2020, med en avtaleperiode på to år. Vi kommer til å legge vekt på leveringsdyktighet og troverdighet hos våre samarbeidspartnere.

Vennligst kontakt generalsekretær Stine Lastein hvis du har spørsmål angående dette.

Presentasjon av de aktuelle områdene:

«Nasjonal matteleverandør»

Partner gis i avtaleperioden rett til å eksponere sin virksomhet på følgende måte:

For rettigheter i henhold til slik avtale skal partner forplikte seg til følgende.

Eksempel på forpliktelse:

«Nasjonal draktleverandør»
Partner gis i avtaleperioden rett til å eksponere sin virksomhet på følgende måte:

For rettigheter i henhold til slik avtale skal partner forplikte seg til følgende.

Eksempel på forpliktelse:

«Draktleverandør til det norske landslaget»
Partner gis i avtaleperioden rett til å eksponere sin virksomhet på følgende måte:

For bruk av landslagets utøvere i eksponeringskampanjer må Partner forholde seg til den til enhver tid gjeldende landslagsavtale.

For rettigheter i henhold til slik avtale skal partner forplikte seg til følgende.

Eksempel på forpliktelse:

Stine Lastein
Generalsekretær
Norges Judoforbund


Publisert 18. november 2019, kl. 9:19 (sist oppdatert: 18. november 2019, kl. 9:20) av Stine Lastein

Legg igjen en kommentar