Norges Judoforbund

NJF tekst
Skriv ut artikkel

Leverandører av judoutstyr

NJF ønsker å knytte til seg samarbeidspartnere innen definerte områder knyttet til judospesifikt utstyr.

Dagens avtale med Green Hill går ut 31. desember 2017. Vi inviterer derfor aktuelle leverandører til å vise sin interesse gjennom å levere et lukket anbud innen 30. november. Målet er å signere en eller flere samarbeidspartnere innen disse områdene fra januar 2018, med en avtaleperiode på to år. Vi kommer til å legge vekt på leveringsdyktighet og troverdighet hos våre samarbeidspartnere.

Vennligst kontakt generalsekretær Kristoffer Halmøy hvis du har spørsmål angående dette.

I tillegg til dette ønsker vi å knytte til oss leverandører for generelt sports- og idrettsmedisinsk utstyr. Dette er for å erstatte avtalen med Select, som trolig ikke fornyes etter 2017. Her er vi i dialog med aktuelle leverandører.

Presentasjon av de aktuelle områdene:

Nasjonal matteleverandør

Partner gis i avtaleperioden rett til å eksponere sin virksomhet på følgende måte:

For rettigheter i henhold til slik avtale skal partner forplikte seg til følgende.
Eksempel på forpliktelse:

Nasjonal draktleverandør

Partner gis i avtaleperioden rett til å eksponere sin virksomhet på følgende måte:

For rettigheter i henhold til slik avtale skal partner forplikte seg til følgende.
Eksempel på forpliktelse:

Draktleverandør til det norske landslaget

Partner gis i avtaleperioden rett til å eksponere sin virksomhet på følgende måte:

For bruk av landslagets utøvere i eksponeringskampanjer må Partner forholde seg til den til enhver tid gjeldende landslagsavtale.
For rettigheter i henhold til slik avtale skal partner forplikte seg til følgende.
Eksempel på forpliktelse:


Publisert 16. november 2017, kl. 13:58 (sist oppdatert: 16. november 2017, kl. 18:23) av Kristoffer Halmøy

Legg igjen en kommentar