Norges Judoforbund

NJF tekst
Skriv ut artikkel

Norges Idrettsforbunds flyktningfond – Søknadsbasert ordning

Norges idrettsforbund har opprettet et fond som har som mål å skape aktivitet i idrettslagene rettet mot flyktninger, asylsøkere og nylig bosatte mennesker med minoritetsbakgrunn. Alle idrettslag over hele Norge søke om midler inntil 25.000 kroner for å invitere til organisert aktivitet i idrettslag for bosatte flyktninger eller organisere aktivitet på mottak.

norges_idrettsforbund

Totalt skal 700.000 kroner deles ut til formålet. Søknadsordningen er nettbasert og ligger på idrettsforbundet.no. Det kan søkes innen to kategorier: 1) Aktivitet på mottak og 2) Inkludering i idrettslagets aktivitet.

Målene med fondet er å:

Følgende kriterier gjelder:

Rapportering: E-post sendes til NIF senest 15. januar 2016. Dersom midlene ikke er benyttet til formålet, må de tilbakebetales til fondet.

Kontaktperson Sverre Aarsand: sverre.aarsand@idrettsforbundet.no


Publisert 28. september 2015, kl. 11:53 (sist oppdatert: 28. september 2015, kl. 11:55) av Stine Lastein

Legg igjen en kommentar