Norges Judoforbund

NJF tekst
Skriv ut artikkel

Nytt om forsikring

NJF fortsetter samarbeidet med AGS Forsikring. Nytt fra 2015 blir muligheten til å tegne utvidet forsikring.

Den obligatoriske utøverforsikringen beholder samme vilkår som i 2014, men premien er justert til kr. 200,- per person.

Utvidet forsikring kan tegnes istedenfor obligatorisk utøverforsikring. Klubbene må være oppmerksomme på dette når de skal fornye lisensene fra 2014.

Utvidet forsikring får økte grenser for behandling hos tannlege, fysioterapeut, eller ved behov for etterbehandling. I tillegg heves grensen for privat operasjon fra 25.000,- til 100.000,- Premien er i 2015 på kr. 600,- Dette er en del høyere enn ordinær forsikring, så det antas kun å være aktuelt for aktive konkurranseutøvere. Spesielt den økte grensen for privat operasjon kan hindre en lengre pause ved eventuell skade.

Les mer om forsikringsvilkårene.

Registrering av forsikring gjøres i SportsAdmin. Det er kun klubbene som kan registrere forsikringer, og de skal gjøre det for alle sine aktive medlemmer. Fornying av Lisens for allerede registrerte utøvere blir tilgjengelig på nyåret.

Det er NIF-IT som drifter SportsAdmin. Alle spørsmål til selve løsningen rettes til IT-Support på telefon 03615 (åpent hverdager 8-20) eller e-post support@idrettsforbundet.no.

Det skal fortløpende registreres og betales for nye medlemmer. Det blir ikke mulig å delta i NJFs aktiviteter uten gyldig forsikring. Klubbene må ikke tillate utøvere som ikke er forsikret å delta på sine aktiviteter. Ved skade kan klubben og den enkelte trener bli holdt ansvarlig!

Mvh.

Kristoffer Halmøy
Generalsekretær


Publisert 29. desember 2014, kl. 21:08 (sist oppdatert: 29. desember 2014, kl. 21:08) av Kristoffer Halmøy

Legg igjen en kommentar