Norges Judoforbund

NJF tekst
Skriv ut artikkel

Samordnet Rapportering 2019

Samordnet rapportering og søknad åpnet 1. april og fristen for rapportering til Norges Idrettsforbund er 30 april.

Samordnet søknad og rapportering til NIF gjøres via egen modul i KlubbAdmin.

Rapporteringen er pliktig for alle idrettslag og det skal gjøres via egen modul i KlubbAdmin.

Alle idrettslag skal rapportere nøkkelopplysninger som medlemstall, aktive medlemmer, oppdatere styreverv, laste opp signert årsrapport fra siste årsmøte mv. Idrettslagene vil samtidig ha mulighet til å søke om vare- og tjenestemomskompensasjon gjennom løsningen.

Nytt i år er at Barneidrettsansvarlig og Politiattestansvarlig vil bli påkrevd for de som er pålagt å ha disse vervene.

Idrettslagene må gjøre følgende innen 30. april i KlubbAdmin: