- Judo.no - https://www.judo.no -

Samordnet Rapportering 2019

Samordnet rapportering og søknad åpnet 1. april og fristen for rapportering til Norges Idrettsforbund er 30 april.

[1]

Samordnet søknad og rapportering til NIF gjøres via egen modul i KlubbAdmin.

Rapporteringen er pliktig for alle idrettslag og det skal gjøres via egen modul i KlubbAdmin [2].

Alle idrettslag skal rapportere nøkkelopplysninger som medlemstall, aktive medlemmer, oppdatere styreverv, laste opp signert årsrapport fra siste årsmøte mv. Idrettslagene vil samtidig ha mulighet til å søke om vare- og tjenestemomskompensasjon gjennom løsningen.

Nytt i år er at Barneidrettsansvarlig [3] og Politiattestansvarlig [4] vil bli påkrevd for de som er pålagt å ha disse vervene.

Idrettslagene må gjøre følgende innen 30. april i KlubbAdmin: