Norges Judoforbund

NJF tekst
Skriv ut artikkel

Samordnet rapportering 2017

Alle idrettslag skal rapportere medlems- og aktivitetstall for 2016 til NIF i perioden 1. april til 30. april 2017.

I 2016 ble det innført nye frister og rutiner for gjennomføring av årsmøter, medlemsrapportering og søknader til NIF.

Som tidligere informert må alle idrettslag benytte seg av et godkjent elektronisk medlemssystem for å registrere sine medlemmer. Dette være seg medlemsadministrasjon i KlubbAdmin eller annet system som har en godkjent integrasjon med NIF. Selv om idrettslaget benytter seg av et annet godkjent elektronisk medlemsregister så må klubben logge inn i KlubbAdmin for å gjennomføre Samordnet rapportering og søknad.

Samordnet søknad og rapportering til NIF gjøres via egen modul i KlubbAdmin.

Idrettslagene vil samtidig ha mulighet til å søke om vare- og tjenestemomskompensasjon gjennom løsningen. Dette er nytt for året, og er nå en integrert del av Samordnet søknad og rapportering. Oppdatering av styre og ledelse er også en integrert del av rapporteringen, nytt for året.

Idrettslagene må gjøre følgende innen 30. april via KlubbAdmin: