Norges Judoforbund

NJF tekst
Skriv ut artikkel

Sertifisering som Rent Særforbund

Antidoping Norge (ADNO) har evaluert Norges Judoforbund sitt antidoping-arbeid og har sertifisert NJF som Rent Særforbund.

Arbeidet med sertifiseringen

Hans Jørgen Kvåle fra Antidoping Norge delt ut RENT SÆRFORBUND-plakett til generalsekretær Kristoffer Halmøy under årets storklubbseminar.
FOTO: Lill Merethe Tjeldvoll

ADNO gjorde sitt vedtak om sertifisering av Norges Judoforbund 14. november i år, sammen med 15 andre særforbund. Sertifiseringen er gyldig frem til 31.12.2019.

Sertifiseringsordningen Rent Særforbund er ny høsten 2017, og innebærer at særforbundene vurderes opp mot helt tydelige kriterier. Dette henger sammen med NIFs kriterier for antidopingarbeid i særforbundene.

NJFs prosess startet med et vedtak i forbundsstyret 4. november 2016. Hele prosessen har altså tatt rundt ett år. Det skyldes både at prosessen krevde en dypere involvering av hele sentralleddet NJF enn først antatt, samt at ADNO trengte noe tid på å ferdigstille sertifiseringsordningen.

Daglig leder i ADNO Anders Solheim gratulerer NJF.
– Gjennom å ha utviklet deres egen handlingsplan bidrar dere gjennom målrettede tiltak til et bedre og mer effektivt forebyggende antidopingarbeid.

Vår antidopingpolicy

Norges Judoforbund skal fremme en dopingfri idrett gjennom fokus på vår kjerneverdier om Respekt (for treningspartnere og motstandere) og Ærlighet (gjennom å være forbilder for andre).

Last ned vår antidopingpolicy, og hele handlingsplanen.

Kort fortale inneholder handlingsplanen oppgaver og målsetninger for NJF sentralt, Klubbene, Regionene og Arrangørene.

Veien videre

Ønsker du mer informasjon? Start med Ren Utøver. Dette er et e-læringsprogram som gjennomføres på egen PC. Består av 7 moduler, og tar 30 minutter totalt å gjennomføre.

Judoforbundet er glade for å få vist hvor seriøst vi tar antidopingarbeidet gjennom denne sertifiseringsordningen. Vi gleder oss til å jobbe tettere med ADNO fremover, slik at vi kan få fokus på kunnskap og gode holdninger rundt antidoping i hele organisasjonen.

Mvh.
Kristoffer Halmøy
Generalsekretær


Publisert 8. desember 2017, kl. 13:06 (sist oppdatert: 8. desember 2017, kl. 13:06) av Kristoffer Halmøy

Legg igjen en kommentar