- Judo.no - https://www.judo.no -

Utlysning av midler fra Kulturdepartementet

Kulturdepartementet har lyst ut 10 millioner kroner til å starte opp pilotprosjekter som skal bidra til at barn og unge uavhengig av foreldrenes økonomi, får mulighet til å delta i organiserte fritidsaktiviteter sammen med jevnaldrende.

Norges Judoforbund oppfordrer klubber til å inngå samarbeid med kommuner og eventuelt andre organisasjoner om en søknad. Håvard Øvregård [1] (917 73 157), rådgiver i NIF, kan bidra med informasjon og tips. Se også KUDs utlysning og krav til en evt. søknad [2].

Kulturdepartementets mål med utlysningen er at kommuner, lokale foreninger og lag, og andre aktører samarbeider om å utvikle og etablere overførbare samarbeidsmodeller og løsninger som kan tas i bruk av andre senere.

Samarbeid og felles innsats på tvers av kommunale etater, frivilligheten og andre aktører er altså helt nødvendig, og det er behov for å finne fram til hensiktsmessige måter å organisere og fremme felles innsats og samarbeid lokalt. Pilotprosjektene skal derfor utvikle og etablere overførbare samarbeidsmodeller og løsninger som kan tas i bruk av andre senere.

Stine Lastein,
Fagsjef