132 Views

Fredag 11/10
Dommermøtet var som vanlig kl. 19.00. Kommisjonen besto, som i Luxembourg, av Mr. Aleksandr Jatskevitch, EJU Referee Director, og Mr. Franky De Moor, EJU Head Referee Commissioner.

Etter opprop ble fokuspunkter gjennomgått, og det var mye av det samme som i Luxembourg: Hver kamp er viktig siden stevnet er en del av OL- kvalifiseringen. Vi skulle kontakte kommisjonen kun ved vanskelige situasjoner (for eks. ved motkast), eller ved situasjoner med direkte Hansokumake. Ved manglende justering/ retting av drakt fra utøverne er første advarsel med det offisielle tegnet for å rette på drakt fri, altså ingen straff. Måtte man gjøre dette for annen gang skulle man peke på beltet og gi shido, og så vise det offisielle tegnet igjen for å rette på drakten.

En observasjon jeg gjorde i løpet av disse to stevnedagene var at hvis shido nr. 3 (Hansokumake) var for manglende retting av judodrakt, så gikk kommisjonen inn og gjorde om shido nr. 3 og kampen fortsatte. De sa ikke noe om det, men det var tydelig at manglende retting av drakt ikke skulle avgjøre kamputfallet. Ofte gir dommeren mange hint til utøveren for at de selv skal rette på drakt uten å gi det offisielle tegnet. Dette er nok også den foretrukne prosedyren i tilfeller der dette vil gi den 3’dje Shido og Hansokumake.

Hvis coachene er høylytte under kampen skal advarsel gis ved matte, ikke bare peke mens kampen pågår. Det handler om respekt overfor coachene.

Igjen fikk vi beskjed om at kantdommerne er like viktige som mattedommeren og at vi som kantdommere måtte se kampen live. Care- systemet skal kun brukes i eksepsjonelle tilfeller.

Når en utøver begynner å peke for å vise at drakten er over haken/ ansiktet, så skal mattedommer være helt sikker før han sier matte. Det kan være en avledningsmanøver fra utøveren. Man kan ikke starte et nytt angrep på utsiden av matta. Det må være en kontinuitet og angrepet må ha startet inne. Vent også til hele situasjonen er ferdig.

Avslutningsvis skulle vi ha fokus på negativ judo. Falske angrep og situasjoner der utøveren blokkerer med grep i nedre del av ermene er gjengangere. Det er for mye Golden Score og det er viktig å ta tak i negativ judo.

Det var totalt 292 deltagere fra 35 nasjoner. 200 menn og 92 kvinner på 3 matter Vi var 23 dommere fra 16 nasjoner. Jeg skulle være på matte 3 med damer inntil 57 og herrer inntil 66 kg. på lørdag, og damer inntil 78 kg, herrer inntil 100 og pluss 100 kg. på søndag.

Lørdag 12/10
Startet greit som mattedommer i kamp nr. 3. Det var jevnt hele veien, og jeg unngikk Golden Score med en Waza- ari 3 sekunder før slutt. Det var for så vidt en grei dag i mine øyne, men fortsatt har jeg noe å gå på, spesielt når det gjelder straffer. Det ble 7 kamper som mattedommer og 15 på kant i innledende runde. Ingen finaler.

Søndag 13/10
Vi startet med et dommermøte før søndagens kamper. Kommisjonen sa nivået var akseptabelt på lørdag, men det var selvfølgelig noen fokuspunkter. Det første var å holde øye med scoringstavlene. Det var en kamp som gikk ca. ett minutt med Waza- ari til feil utøver, og det skal ikke skje. Kantdommerne må også hjelpe til med dette.

Care- systemet er ikke noe leketøy. Når kantdommerne spoler frem og tilbake mens kampen pågår går de fort glipp av 10- 15 sekunder av den aktuelle kampen.

Hvis Ippon blir gitt når det skulle vært Waza- ari- (avasete- Ippon), så skal scoringen allikevel annulleres og korrigeres selv om resultatet til slutt blir det samme. Kampene blir overført på nett og man kan også se de igjen på Youtube. Det er derfor viktig at scoringen er korrekt i den gitte situasjonen.

En annen ting var at det var dommere som var uttatt til finalerundene som ikke dukket opp når kampen skulle gå. Det er ikke akseptabelt og et klart minus.

I min første kamp som mattedommer ble jeg korrigert for en Waza- ari scoring som var landing skulder- kne og ikke på side. Fra der jeg sto så det ut som landing på side. Jeg hadde ikke den rette posisjonen i det øyeblikket, og bare en meter til den ene siden ville gitt et annet resultat. Det viser bare hvor lite som skal til fra feil til rett posisjon på matta.

Ellers var det igjen tilbakemeldinger om straffer. På det området har jeg helt klart et utviklingspotensiale selv om jeg prøver så godt jeg kan. Ellers var jeg ganske godt fornøyd med dømmingen, men hadde ingen forhåpninger om deltagelse i finalerunden.

Alle dommere blir tildelt et nummer som kommer opp på en skjerm som viser hvilken kamp man skal dømme og hvilken posisjon, som matte- eller kantdommer. Når jeg kom tilbake til hallen før finalerundene sto nummeret mitt på skjermen, både som matte- og som kantdommer. Jeg tenkte vow, dette var stas, og gikk over til den siden jeg hadde «base». Der var skjermen svart. Jeg fikk høre at det var fordi kommisjonen skulle endre noe, og tenkte ja, ja, det var for godt til å være sant. Men neida. Når de skrudde på skjermen var jeg fortsatt med. Jeg fikk bronsefinale i damer inntil 70 kg. på kant, bronse damer inntil 78 kg. som mattedommer og igjen bronsefinale i + 100 kg. på kant.

I kampen som mattedommer ble det en Waza- ari og rett i osaekomi. Uke slo av før det var gått 10 sekunder og det endte med Ippon. Dessverre skyldes det en skade og antagelig et brudd. Jeg tilkalte medisinsk personell og ga seieren til vinneren. Jeg hilste av matta da jeg fikk tegn til å bli stående. Det var nytt for meg, men det står i reglene at mattedommer skal bli på matta og observere evt. behandling til utøveren er trygt av matta. Mattedommer er den siste som skal forlate matta i slike tilfeller.

For meg ble dette stevnet uansett en milepæl i dommerkarrieren. Kanskje ikke så stort, men det var min førte oppgave som mattedommer i et stevne med European Open nivå der man blir tatt ut til finalerundene. Jeg har tidligere kun fått tillit som kantdommer i tilsvarende stevner.

Mvh. Thom Hallum

Sven Sodal

Ansvar: Utvikling | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 91146719

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier