194 Views

Jeg ankom Luxembourg fredag 27. september sammen med Martin Thiblin (Norge deltok med Matias Kollerud i 81 kg) og vi ble hentet og kjørt til hallen for akkreditering.

European Judo Open, Luxembourg. Foto: Thom Hallum

Alle dommerne skulle bo på hotellet i tilknytning til hallen, mens utøvere og andre hadde boalternativer på andre hotell. Så lenge man ser bort i fra utsikt må jeg si det var praktisk å bo i kjelleren under hallen. Kort vei til jobb med kun én etasje opp.

Sport Hall, d’Coque. Foto: Thom Hallum

På European Open (EO) er dommermøtet alltid kl. 19.00 og trekningen kl. 20.00 (dommerne må obligatorisk delta på trekningen).

Kommisjonen besto av Mr. Aleksandr Jatskevitch, EJU Referee Director, og Mr. Franky De Moor, EJU Head Referee Commissioner. Til å assistere hadde de også Stephan Bode, IJF Assessor, nylig gjest under vårt eget Fagseminar, og Andreas Hempel som også er EJU Referee Commissioner.
Siden stevnet er en del av kvalifiseringen til OL i Tokyo neste år, ble vi minnet på viktigheten av korrekt dømming. Kun ett poeng kan være avgjørende for OL- deltagelse.

  • Vi skulle kontakte kommisjonen kun ved vanskelige situasjoner (for eks. ved konteringer), eller ved situasjoner med direkte Hansokumake.
  • Ved manglende justering/ retting av drakt fra utøverne var første advarsel med det offisielle tegnet for å rette på drakt fri, altså ingen straff. Måtte man gjøre dette for annen gang skulle man peke på beltet og gi shido, og så vise det offisielle tegnet igjen for å rette på drakten.
  • Hvis coachene var høylytte under kampen skal advarsel gis ved matte, ikke bare peke mens kampen pågår. Det handler om respekt overfor coachene.
  • Igjen fikk vi beskjed om at kantdommerne er like viktige som mattedommeren og at vi som kantdommere måtte se kampen live. Care- systemet skal kun brukes i eksepsjonelle tilfeller.
  • Når en utøver begynner å peke for å vise at drakten er over haken/ ansiktet, så skal mattedommer være helt sikker før han sier matte. Det kan være en avledningsmanøver fra utøveren.
  • Man kan ikke starte et nytt angrep på utsiden av matta. Det må være en kontinuitet og angrepet må ha startet inne.

Avslutningsvis skulle vi ha fokus på negativ judo. Falske angrep og situasjoner der utøveren blokkerer med grep i nedre del av ermene er gjengangere.

Thom Hallum dømmer European Judo Open Luxembourg. Foto: EJU / Carlos Ferreira

På trekningen senere fikk vi vite at det var noe færre deltagere enn annonsert. Det var totalt 357 deltagere fra 47 nasjoner. 208 menn og 149 kvinner. Jeg skulle være på matte 2 med damer inntil 57 og 63 kg. på lørdag, og herrer inntil 90 og pluss 100 kg. på søndag.

Lørdag 28/ 09
Med de vektklassene jeg hadde på min matte hadde jeg forventet bra kamper og brukbar judo. Dessverre må jeg si, jeg tok feil. I tillegg hadde jeg ingen god dag på matta i første halvdel av dagen med korrigeringer og tilbakemeldinger som ikke var av den udelt positive sorten.
Ved ett tilfelle satt jeg på kant og det kom et kast som mattedommer dømte til Waza- ari. Jeg så umiddelbart at albuen var ute og sa det er ingen scoring. Min andre kantdommer var ikke enig med meg og da var det 2- 1 i favør scoring. Da kom kommisjonen bort og sa at det helt klart ikke skulle være scoring, og vår jobb var å korrigere dette. Det var helt klart. Jeg prøvde å forklare, men…

I en pause var jeg nødt til å spørre kommisjonen om hva vi som kantdommere skal gjøre der vi er uenige, skal vi kontakte kommisjonen hver gang? Svaret jeg fikk var at nei, det skulle vi ikke. Som kantdommer må man akseptere majoriteten av tre, og så håpe at kommisjonen bryter inn slik at avgjørelsen eventuelt blir rettet opp hvis det er feil.

Jeg hadde totalt 9 kamper som mattedommer og 16 på kant i innledende runder. Selv om jeg ikke hadde store forhåpninger til finalerundene ble det to bronsefiner og en finale, alle som kantdommer. En liten kuriositet til slutt: Frankrike tok samtlige 7 gullmedaljer dag 1.

Søndag 29/ 09
Vi startet med et dommermøte før søndagens kamper. Kommisjonen sa det ikke var særlig høyt nivå på judoen lørdag, men de var fornøyd med dømmingen og alle hadde gjort en god jobb. Det var allikevel alt for mange Golden Score kamper. Samarbeidet mellom matte- og kantdommere hadde vært bra, men kantdommerne måtte være raskere med å ta beslutninger ved hjelp av Care-systemet.

Denne dagen var jeg mattedommer i dagens første kamp. Det var en bra kamp med både Waza- ari og Ippon- scoring. Dessverre var resten av judoen på samme nivå som lørdag, noe jeg hadde håpet å unngå. For min egen del følte jeg meg bra, og det var ingen korrigeringer eller tilbakemeldinger i løpet av det meste av dagen.

Når vi kom til semifinalene ble det dessverre klabb og babb for min del. Jeg dømte semifinale i både 90 og +100, men jeg fikk ikke den flyten jeg hadde håpet på, og del ble det heller ingen kamper i finalerundene for min del.

Mitt neste eventyr blir EO Tallin, Estland 12-13/ 10.

Mvh. Thom Hallum

Lill Merethe Tjeldvoll

Ansvar: Organisasjon | Telefon: 21 02 98 23 | Mobil: 45253401

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier