305 Views

Ny 17. mai-helg og nytt oppdrag utenfor landets grenser. Denne gangen i feriebyen Antalya i Tyrkia, hvor det også ble avviklet en Judofestival i perioden 9-18. mai.

FOTO: Thom Hallum
FOTO: Thom Hallum

Judofestivalen inneholdt treningsleir «Going for gold», kataseminar og en rekke andre judoaktiviteter.

Jeg tok samtidig ferie, noe som gjorde at jeg reiste ned allerede mandag 12. mai. Jeg hadde hørt rykter om lang kø i passkontrollen i Istanbul, som faktisk er Europas største flyplass, så jeg uttrykte bekymring allerede ved innsjekk på Gardermoen siden jeg kun hadde en time i Istanbul. De forsikret meg om at det ville gå fint, ikke noe problem, og jeg tenkte akkurat det når jeg enda hadde langt igjen før jeg var fremme ved kontrollen og flyet mitt videre skulle gå. Etter mye stress og frem og tilbake mellom terminalene i Istanbul rakk jeg så vidt neste fly.

FOTO: Thom Hallum
FOTO: Thom Hallum

Torsdag formiddag dro jeg til det offisielle hotellet, Venezia Palace, som var en times drosjetur utenfor Antalya. Dette er et område hvor det ene hotellet overgår det andre i ekstravaganse og størrelse, og vårt hotell var ikke noe unntak. Vi ble tatt godt vare på i alle henseender, og manager (daglig leder) på hotellet er den tyrkiske EM-dommeren Mr. Mehmet Yilmaz, noe som forklarte hvorfor akkurat dette hotellet var valgt.

Fredag 16. mai var det seminarstart, og hele EJUs dommerkommisjon var på plass under ledelse av Jan Snijders EJU/IJF Head Referee Director. Seminaret startet med en markering med ett minutts stillhet for de som var rammet av en tragisk gruveulykke som krevde over 300 liv tidligere samme uke, den mest alvorlige i Tyrkisk historie. Etter dette fulgte de opp som vanlig med velkomsttale fra både EJU President Sergei Soloveychick og Presidenten for det Tyrkiske judoforbundet, Mr. Fatih Uysal. Mr. Snijders fortsatte med å hilse alle velkommen og fortalte hvor viktig det er at både dommere og trenere møtes jevnlig for å diskutere og bli enige om praktisering og forståelse av reglene til beste for «vår sport». Det betyr kanskje like mye at det skal ta seg godt ut og være forståelig (også for en uinnvidd), så vel på tv/nett som på tribunen. En annen forskjell mellom trenere/coacher og dommere som ble påpekt er at trenerne er profesjonelle i betydningen lønnet av sine forbund, mens dommerne er frivillige og gjør som regel dette på fritiden. Uansett utgangspunkt skal vi være like profesjonelle på matta og i den jobben vi gjør.

FOTO: Thom Hallum
FOTO: Thom Hallum

Etter opprop var det gjennomgang av statistikk som fortalte at det er totalt 298 IJF/ EJU-dommere i Europa, 121 IJF-A og 177 IJF-B, hvorav 235 herrer og 63 damer. Av IJF-A dommerne er det 105 herrer og 16 damer, hvor det ble presisert at dameandelen er altfor lav og det må forbundene jobbe med. Når det gjelder klassifisering er det 51 A, 139 B og 17 C, samt 89 som ikke er klassifisert (nc). Det ble for øvrig sagt at det er for mange B-klassifiserte dommere, i betydning av at nivået må heves (flere A), og at 89 ikke-klassifiserte dommere også er for mange.

Statistikk fra stevner med de siste reglene sier at 75-80 % avgjøres på scoringer, mens 20-25 % avgjøres på straffer. Det er fortsatt litt for mange kamper som avgjøres på straffer.

Ny 30 sek. regel er innført der den ene utøveren ikke er til stede på matta ved kampstart (ikke lenger 3 opprop).

Kommisjonen vil be speaker om et siste opprop for den savnede utøveren. Mattedommer ber utøveren som er til stede om å komme frem til matta (på utsiden), klokka stilles på 30 sek. nedtelling. Såfremt den andre utøveren ikke dukker opp før tiden er ute skal den utøver som er tilstede kalles inn og gis seier ved Fusen-gachi.

Det var også gjennomgang av videoeksempler, 61 i tallet. Det er ingen endring av reglene siden januar, så denne gangen var det ferske eksempler fra stevner etter at de siste regelendringene var iverksatt.

Noe å merke seg er følgende:
Såfremt en av utøverne er i Tachi-waza kan scoring gis, selv om den andre har vært nede på begge knærne en kort stund.

Det var mange raske kontringer på for eks. Uchi-mata der begge følger med i bevegelsen og det er vanskelig å se hvem som har kontroll, og om landingen var slik at den burde gi scoring. Det var også eksempler på at selv minimal armbruk i en kontring kunne gi scoring, selv om det kunne se mer ut som en oppfølging til ne-waza og ikke et kastforsøk.

Vi så også eksempler på at å tråkke ut uten angrep med en- (hvis man ikke umiddelbart går inn på matta) eller to føtter skal straffes med shido. Aksjonen skal stanses med Matte før det eventuelt kommer et kast.

Hvis uke lander på Tori, så kan det ikke bli scoring. Selv ikke om det er landing i bro eller lignende bevegelse som forsvar. Hode/skulder og fot/føtter må lande på matta.

Det var også eksempler på lengre sekvenser med en-hånds judo (grep med bare en hånd), og det fikk vi beskjed om å straffe mye tidligere. Vi skal allikevel ikke lete etter straffer, vi skal kunne se hva som er feil. «We are not policemen..».

Osaekomi i Golden Score skal holdes til Ippon eller til den brytes. Brytes Osaekomi etter 10 sek. avsluttes kampen og scoring gis. Brytes Osaekomi før 10 sek. har gått, kan Uke ta over med Osaekomi, Shime- eller Kansetsu-waza og få scoring.

Ved straff «på plass» må man påse at utøverne står ansikt til ansikt før man annonserer Hajime.

Vi hadde også en praksisøkt i judodrakt sammen med trenerne. Den ble ledet av Leder for Sportskommisjonen, Enzia Gamba (ITA/ RUS) Og HRD Jan Snijders. Vi skulle varme opp med grepsrandori med forskjellige partnere, fortrinnsvis trenere (for oss dommere). Jeg fikk bl.a. gleden av å gå med Kate Howey (GBR) med blant annet OL sølv 2000 og VM gull 1997 på merittlisten.

FOTO: Thom Hallum
FOTO: Thom Hallum

Videre etterlyste trenerne strengere og ofte raskere dømming av defensive grep, spesielt enhåndsgrep. De vil godta straff til sine utøvere når de er korrekte og ikke minst kommer til rett tid. At man som dommer er konsekvent er også viktig. Ellers ble det vist eksempler i praksis på situasjoner som vi faktisk hadde video på, så der var det ikke mye nytt.

Det ble for øvrig sagt at det er greit å dømme Ippon ved Osaekomi utenfor matta der utøverne nærmer seg tilstøtende matteareal.

Lørdag 17. mai var det ingen flaggheising, hurrarop eller barnetog, men videre gjennomgang av videoeksempler. Det ble også presentert planer om en ranking liste for IJF- dommere i Europa etter modell av «IJFs Ranking List». Dette er ikke bare for å øke profesjonaliteten, men også for å kunne skille dommere innenfor klassifiseringsgruppene ved uttak til for eks. Sr.EM. Nå er det 51 A- klassifiserte dommere i Europa, mens det kun blir uttatt 24 dommere til for eks. Sr. EM. Nå skal det bli mer synlig hvorfor akkurat de er tatt ut. En nasjon kan få med inntil 2 dommere hvis de ellers er kvalifisert. Uttak til EM U18, U21 og U23 vil fortsatt bli fordelt på flere dommere enn toppdommerne. Det gjenstår enda noen detaljer før dette er ferdig, men det skal være klart fra januar 2015.

Det kommer også en endring i dagens klassifiseringssystem som starter umiddelbart. Karakter- og tilbakemelding, både positiv og negativ, skal gis i plenum på dommermøtet direkte etter stevnet. Det ble bemerket at tilbakemeldingen bør gjøres personlig, men svaret var at alle dommere må kunne tåle å få tilbakemeldingen i plenum. Alle har noe å lære selv av andres feil. Kommisjonen skal også jobbe med å gi flere tilbakemeldinger i løpet av dagen slik at den enkelte dommer gis mulighet til å forbedre sin prestasjon og dermed nivået på dømmingen.

Klassifisering av dommere skal skje etter følgende prinsipper:

 • Tekniske vurderinger
 • Personlig utstråling
 • Anvendelse av scoringssystemet ihht. IJF- reglene:
  • Kjennskap til reglene.
  • Ha evnen til å forutse hva som vil skje i en kamp.
  • Se etter beste posisjon som mattedommer.
  • Samarbeid med assistentdommere.
 • Anvendelse av Mate:
  • Ikke anvend Mate når utøverne er i aksjon i Tachi- waza.
  • Anvend Mate øyeblikkelig der det kan oppstå en fare for utøverne.
  • Gi utøverne muligheter i Ne- waza (ikke Mate for tidlig).
 • Korrekt anvendelse av straffer:
  • Straffer skal være konsekvente i både ordinær kamp og i Golden Score.
  • De skal gis til riktig tidspunkt.
  • Man må skille mellom falskt angrep og mislykket kastforsøk.
  • Straff skal gis med korrekt tegn som viser hvorfor straff gis.
 • Hvordan bestemme om en teknikk er ”inne” (Jonai) eller ”ute” (Jogai)
  • Mattedommer må ha en passende plassering på kanten.
  • Ha et godt samarbeid med assistentdommerne.
  • Ikke forsøk å ”redde” en utøver i å forlate matta.
  • Ha is i magen, ta deg tid til å ta en avgjørelse og la situasjonen fullføres.
  • I uavklarte situasjoner skal det også samarbeides med kommisjonen.
 • Dommernes kunnskap om teknikker og utviklingen av judoteknikker:
  • Fortsette å lære moderne judo.
  • Delta på trening og se hvordan utøverne forbereder- og bruker Tachi- waza og Ne- waza teknikker.
  • Bruk nett og IJF DVD for å analysere konkurranser og situasjoner.

Seminaret ble avsluttet tradisjonelt med et «Farewell-party» lørdag kveld, med en 9-retters (sic!) middag. Hyggelig avslutning som for min del måtte avsluttes tidlig da jeg måtte opp kl. 03.20 for transport til flyplassen og første fly til Istanbul og videre til Oslo. Det var ikke like lang kø til passkontrollen den veien så jeg rakk flyet mitt med et par minutter til gode.

I Antalya

Thom Hallum
Internasjonal dommer

Kristoffer Halmøy

Telefon: 21 02 98 20 | Mobil: 97574991

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier