894 Views

Etter en utfordrende tid har idretten åpnet mer opp, noe som er svært gledelig. Vi håper det holder seg slik. I Oslo-området har det i mange år blitt arrangert ukentlige økter, der utøvere fra flere klubber trener sammen. Sted har variert, men øktene har de siste årene hovedsaklig foregått i Ippon Judoklubb.

Å trene sammen er viktig for å heve nivået på trening og vi ønsker også å få til et liknende tilbud i enkelte av regionene fremover.

Oppstart for fellestreninger i høst

Fra uke 33 vil følgende fellestreninger arrangeres i Oslo/omegn:

Tirsdag 19.00-21.00, Ippon Judoklubb

Økten holdes av Ippon/NTG trener.
Landslagstrener er tilstede og følger opp.

Torsdag 18.30-20.30, NJJK

Økten holdes av landslagstrener.
Vikar når landslagstrener er på reise.

Lørdag 10.00-12.00, Gym Ila (Waldemar Thranesgate 86)

Økten holdes av landslagstrener.
Vikar når landslagstrener er på reise.

For hvem?

 • Konkurranseutøvere i aldergruppene U18, U21 og senior
 • Må ha treningsgrunnlaget til å gjennomføre harde judoøkter
 • Det er svært ønskelig at trenere fra de ulike klubbene stiller
Obligatorisk oppmøte

Obligatorisk oppmøte for utøvere som er/vil inn på utviklingsgrupper/landslag

I NJFs utviklingstrapp beskrives forventet treningsmengde i de ulike alderstrinnene for å kunne nå internasjonalt toppnivå.
For utøvere som er/vil inn på utviklingsgrupper/ landslag må trening prioriteres høyt og livet planlegges deretter.
Eneste gyldige fravær er sykdom eller annen judoaktivitet som konkurranser og treningsleire/samlinger (ikke klubbtreninger).
Ved skader sier utøveren fra i spond og gjennomfører alternativ trening på hjemme etter program fra klubbtrener. 
Det blir ført oppmøte i Spond og aktuelle klubber får informasjonsmail.
Møter ikke utøveren på øktene er de ikke aktuelle for utviklingsgrupper/landslag.

Differensiert oppmøte basert på alder og reisevei

U18 i/ambisjoner om utviklingsgruppe:

 • 15 år:
  • Reisevei inntil 1 t en vei: 2 økter pr. uke.
  • Reisevei inntil 1.5 t en vei: 1 økt pr. uke.
 • 16-17 år:
  • Reisevei inntil 1.5 t en vei: 2 økter pr. uke.
  • Reisevei 1.5-2 t en vei: 1 økt pr. uke.

U21 ambisjoner om utviklingsgruppe/landslag:

 • Reisevei inntil 1.5 t en vei: 3 økter pr. uke
 • Reisevei 1.5-2 t en vei: 2 økter pr. uke

Senior med ambisjoner om utviklingsgruppe/landslag:

 • 3 økter pr. uke.

U21/senior i utviklingsgrupper/landslag:

 • 3 økter pr. uke.

Treningskultur
Vi er opptatte av at det gradvis skal skapes en rå treningskultur i norsk judo, slik at vi har muligheten til å oppnå resultater på internasjonalt toppnivå. Fellestreningene og kravene som er satt opp er et av virkemidlene vi mener er nødvendige for å komme dit. 
Samtidig er vi ydmyke på og klar over at vi jobber med mennesker/individer og at vi i perioder kan ha dialog rundt kravene. 
Vi kommer til å kreve mye av de som er i/vil inn på utviklingsgrupper og landslag, men innenfor kravene som gjelder for toppidrett vil vi og se hvert enkelt individ og deres behov. 

Smittevern

Pandemien er ikke over og det er fortsatt viktig at vi opprettholder smittevern.
Det kan og komme nye restriksjoner som gjør at vi må gjøre nødvendige tiltak.

Generelle regler:

 • Følg til enhver tid gjeldende nasjonale/lokale regler.
 • Hold deg hjemme hvis du er syk og gi beskjed til trener.
 • Gjennomfør PCR test ved symptomer eller mistanke om smitte og hold deg hjemme til eventuelt negativt svar.
 • Bruk hånddesinfeksjon/vask hendene ved ankomst til lokalene.
 • Vask hendene etter dobesøk.
 • Bruk kortest mulig tid i garderoben og dusj hjemme.
 • Alle stiller i rent treningstøy.
 • Alle bidrar til vask av dojo etter trening.
Påmelding:
 • Tirsdager (Ippon) og torsdager (NJJK):
  • Utøver/trener kan kun delta om de er påmeldt i Spond.
  • Pga. smittevern blir dojoen delt i 2 ved mer enn 30 deltakere.
 • Lørdager (Gym Ila):
  • Utøver/trener kan kun delta om de er påmeldt i Spond.
  • Det er pga. smittevern tak på 30 deltakere.
 • Hvordan melde seg på?
   1. Klubber sender liste med aktuelle utøvere/trenere og det er kun de som kan melde seg på. Listen skal inneholde fullt navn, fødselsår og antall økter i uken basert på differensieringen over. Det kan sendes inn flere utøvere/trenere fortløpende.
   2. Klubbtrener får Spond gruppekode fra NJF og videreformidler til utøvere/trenere, som må ha/opprette Spondprofil. Deretter må gruppekoden skrives inn for å få tilgang til invitasjoner til trening.
   3. NJF godkjenner utøverne/trenere og legger de inn i riktig undergruppe for registrering av oppmøte.
   4. Utøverne/trenere får invitasjon til riktig antall ukentlige økter og melder seg på for å få lov å delta på trening eller melder avbud med kommentar. Invitasjonen sendes ut 3 dager før hver økt.

For utøvere med ambisjoner om/i utviklingsgrupper/landslag vil påmelding gjelde også etter pandemien pga. oppmøte.

Ved spørsmål send mail til Landslagstrener

Ha en god sommer videre, så håper jeg vi ser mange på matta i uke 33.

Martin Thiblin, landslagstrener

Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Sosiale medier