1,118 Views

Judoforbundet lanserer nå et nytt konsept i Trenerbanken: Internasjonale kampregler 2018-2020. Dette er et mini-seminar som varer i 2-3 timer og som retter seg mot trenere og utøvere som ønsker å oppdatere seg på de nyeste kampreglene.

Som en del av Ungdomsprosjektet ønsker vi å nå ut til flere klubber som deltar på regionale og nasjonale stevner og gi en bedre forståelse for kampregler som praktiseres i henhold til internasjonal standard. Seminaret består av en teoretisk og en praktisk gjennomgang av de nyeste, oppdaterte kampreglene fra IJF (IJF Refereeing Rules).

Lørdag 13. oktober ble det avholdt et pilotseminar i Slemdal Judoklubbs lokaler. Her kan du lese rapporten fra deres hovedtrener Lars-Petter Totorp:

Thom Hallum holder kampregelseminar i Slemdal Judoklubb. FOTO: Lars-Petter Totorp

Sist lørdag fikk Slemdal judoklubb besøk av dommer Thom Hallum. Vi var 10 deltakere fra klubben som møtte for å få en oppdatering på kampreglene.Siden vi ikke har fancy lokaler med møterom osv. ble det litt provisorisk med laken som bakgrunn for projektoren og benker å sitte på i gymsalen på Svendstuen skole, men det fungerte utmerket. Thom tok oss gjennom alt som var nytt og supplerte bildene med videosnutter.

Etter teorien var det på med gi’en for å gå gjennom det samme i praksis. Noe hadde vi fått med oss fra før, men mye var også nytt. Vi fikk også avklart situasjoner som ikke hadde noe med de nye reglene å gjøre, men var av mer generell karakter. Dette var en veldig nyttig gjennomgang for oss i Slemdal judoklubb. Ikke bare for de som konkurrerer, men også for trenerne som formidler kampregler videre til medlemmene.

Honoraret for å leie inn en dommer er i tråd med Trenerbankens satser og til en overkommelig pris. Det er også mulig å søke NJF for støtte til utgifter forbundet med Trenerbanken. Tusen takk til Thom for hyggelig besøk og for en informativ og fin gjennomgang av kampreglene!

Hilsen
Slemdal judoklubb

Det er kursinstruktører for dommerkursene som avholder seminarene, og klubben står fritt til å velge den av instruktørene de ønsker. Aktiviteten følger Trenerbankens satser, og klubben kan i etterkant søke om å få dekket kostnader.

Stine Lastein
Fagsjef
Norges Judoforbund

Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Sosiale medier