474 Views

Ønsker din klubb å tilby treninger i sommer? Da kan dere søke om økonomisk støtte nå!

NJF ønsker at klubber har et organisert treningstilbud i deler av skolens sommerferie. Derfor tilbyr NJF økonomisk støtte til klubber som organiserer treninger/aktivitet i skolens sommerferie.

Det er mulig å søke om støtte til judotreninger, sommerskole, og til andre sosiale aktiviteter. Dette gjelder for både ordinær aktivitet og for para-aktivitet.

For å søke, skriv en kort søknad ved å benytte NJFs søknadsskjema og eventuelt NJFs budsjettmal. Søknaden merkes med «Økonomisk støtte til sommertrening». Søknadsfrist er 13. juni og søknader behandles fortløpende.

Søknaden må inneholde oversikt over antall treninger/aktiviteter, en beregning av kostnader, samt omtrentlig antall deltakere.

Ordningen er ment til å dekke ekstrakostnader klubben har ved sommertreningen. Dette kan for eksempel være godtgjørelse av unge trenere, eller innleide trenere fra trenerbanken.

Utbetaling skjer etterskuddsvis ved innsending av bilag/kvitteringer. Frist for innsending er 15. september.

Ved spørsmål til støtteordningen eller til søknaden, kontakt NJF v/ sven.sodal@judo.no.

Sven Sodal

Ansvar: Utvikling | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 91146719

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier