297 Views

Stevnekomiteen har foreslått endringer i organiseringen av NJF-stevner. Administrasjonen har videre spilt inn sine vurderinger, og på bakgrunn av dette har Forbundsstyret vedtatt endringer i Stevnereglementet som gjelder fra 1.1.2023.

Last ned her:

Følgende endringer er vedtatt:

 • Lag-NM splittes til egne U18- og Senior-arrangementer for mix-lag. U21 fjernes.
 • Krav til invitasjon tilpasses Smoothcomp
 • Krav til minimum sikkerhetssone justeres
 • Mulighet for pool-system med finaler for U13 på nasjonale stevner.
 • Innveiing av barn er ikke obligatorisk, men skal eventuelt gjøres med judobukse og t-skjorte
 • Endring i kampavvikling for klasser med 8 deltakere
 • Endring i utregning av NC-poeng som muliggjør live oppdatering
 • Endring i tellende resultater og offisielle klasser
Organisering av Lag-NM

Vi gjør større endringer for Lag-NM. Vi går bort fra egne damer- og herre- klasser og arrangerer nå kun U18 Mix og Senior Mix. I tillegg ønsker vi å få Senior Lag-NM tilbake som et eget stevne helt på slutten av semesteret, der vi også ønsker å ha med oss den sosiale dimensjonen. Vi tror dette vil være godt for norsk judo. Først kamp, så sosialt. 

U18 Mix vil arrangeres sammen med Landsstevne. Senior Mix blir et eget arrangement.

Fredrikstad Kampsportklubb er tildelt Lag-NM 2023. Endringene vil tre i kraft senest 2024.

Vektklasser:

U18 Mix: H-50, H-60, H-73, H+73, D-52, D-63, D+63

Senior Mix: H-66, H-73, H-90, H+90, D-52, D-63, D+63

Sikkerhetssone

I Sverige og Danmark opererer med en minimumsgrense på 3 meter for sikkerhetssonen mellom kamparealene, og dette fungerer fint. Vi endrer vårt regelverk så det samsvarer med våre naboer.

U13 på nasjonale stevner

Vi åpner for å la de beste U13 utøvere gå flere kamper på nasjonale konkurranser om klassen møter gitte kriterier. Ved rene U13 klasser, som ikke er sammenslått med U11, er det mulig å kjøre pool-system med semifinaler og finaler. Premieringen skal være lik for alle og det skal ikke utropes vinnere.

Ordningen skal evalueres mot slutten av året

Innveiing av barn

Er ikke obligatorisk, men skal eventuelt foretas i judobukse og t-skjorte.

Kampavvikling

Klasser med 8 deltakere gir nå cup-system

Norgescup og poengberegning

For å gjøre poengberegning av NC-poeng mer oversiktlig for deltakere m.fl. flytter vi beregningen til Smoothcomp. I SC regnes poeng automatisk, og kan følges LIVE via forbundsplattformen.

 • Beste klubb totalt
 • Beste jenteklubb
 • Beste utøver U18 jenter og gutter
  • Premie for 1., 2., 3., 4. og 5. plass
  • Kun poeng fra U18
 • Beste utøver Senior damer og herrer
  • Premie for 1., 2. og 3. plass
  • Kun poeng fra Senior

Med dette fjerner vi doble poeng i NM, premiering av klasse- og årskullvinnere, 2. og 3. beste klubb, og i U21 herrer vil det ikke kåres sammenlagtvinner.

Medaljer og offisielle klasser

2 deltakere utgjør offisiell klasse. Alle får medalje, selv om de ikke vinner kamper.

Sammenslåing av U21 og Senior damer – evaluering

Det har vært testet å slå sammen aldersgruppen U21 damer med Senior damer.

Erfaring fra 2022 viser at det har vært flere deltakere totalt sett og færre klasser som slås sammen.

Ordningen vil derfor videreføres i 2023 før den evalueres på ny.

Vi oppfordrer arrangører til å sette opp Åpen klasse for Senior damer om utøverne ønsker dette for å få flere kamper.

Coverbilde: Christian Wolff/judobilder.org

Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier