393 Views

I 2017 lanserte vi Regioncup’en – en årlig poengkonkurranse mellom de fem judoregionene. Det var Judoregion Midt som stakk av med seieren, mens Judoregion Sør tok andreplassen.

Vi deler ut til sammen 50 000 kr til de to regionene som oppnådde høyest poengsum. Gratulerer JRM og JRS!

Regioncup’en ble igangsatt for å få flere stevner for ungdom i alderen 13-20 år. Dette en aldersgruppe som i mange deler av landet har et dårlig eller ikke-eksisterende konkurransetilbud på nivået under Norgescup.

Vi fortsetter tiltaket i 2018 og vil også denne gangen dele ut pengepremier. Totalt 50 000 kr vil deles ut, fordelingen vil denne gangen beregnes ut fra de poeng den enkelte region oppnår. Det innebærer at alle regioner som sender inn deltakerlister fra sine ungdomsstevner vil få utbetalt premie.

Arrangører av Regioncup-stevner kan få tilpassede medaljer og annet stevneutstyr på forespørsel. Vi oppfordrer til bruk av lokale dommere og dekker reisekostnader for dommermentorer. Klubber som vil utvikle og arrangere alternative konkurranseformer (som Randori-stevne) kan søke om tilskudd.

Stine Lastein
Fagsjef
Norges Judoforbund

Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier