594 Views

Alle tellende resultater for Norgescupen 2014 er i databasen. Sammenlagtresultatene er fortsatt uoffisielle. Meld fra om eventuelle feil innen 10. desember.

Klubber/utøvere har frist til 10. desember med å melde fra om eventuelle feil i databsen.
Feil som kan forekomme er:

  • Manglende registrerte resultater
  • Tellende sammenlagt i feil vektklasse
  • Duplikater av person-profiler
  • Klubbtilhørighet (for klubbpoeng)

Forhold som ikke meldes innen fristen vil ikke bli tatt til følge på et senere tidspunkt.

Utøvere som oppnår NC-poeng i sammenslåtte klasser vil få disse poengene registrert i den klassen de veide seg inn til. Hvis en utøver deltar i forskjellige vektklasser i løpet av kalenderåret, vil poengene bli overført til den klassen der utøveren har fått poeng flest ganger. Hvis det da er flere aktuelle klasser blir poengene overført til den av disse klassene der utøveren sist deltok. NJF har gått gjennom alle resultatlister og veieskjemaer for å plassere utøvere i riktig vektklasse sammenlagt. Alle resultatene som ligger ute nå skal derfor være korrekte.

Husk at en utøver må ha fått NC-poeng minst tre ganger for å få et offisielt sammenlagtresultat.

Dersom flere utøvere har samme poengsum i en vektklasse, vinner den utøveren som har flest 1, 2 … 5 plasser. Står de fremdeles likt, vinner den som oppnådde høyest plassering i NM. Står de fortsatt likt blir det delt plassering.

OBS! Før de offisielle listene er klare vil utøvere på samme poengsum ha vilkårlig rekkefølge i listene.

Poengene i Norgescup fordeles slik:
1. plass: 20 poeng (40 ved NM)
2. plass: 10 poeng (20 ved NM)
3. plass: 5 poeng (10 ved NM)
4. plass: 3 poeng (6 ved NM)
5. plass: 3 poeng (6 ved NM)

Vinneren i hver vektklasse blir premiert, og sammenlagtvinner i hver aldersgruppe får i tillegg et stipend på kr 3000,- fra NJF.

NJF deler også ut premier til de tre beste klubbene sammenlagt, og den beste klubben målt kun i poeng oppnådd i jente-/dameklassene.

Linker:

  • Alle resultatene fra årets stevner
  • Kampskjemaer fra årets stevner
  • NorgesCup sammenlagt 2014
  • Norgescup klubbpoeng

Husk fristen for tilbakemelding 10. desember. Offisielle resultater vil offentliggjøres etter denne dato, så det er for tidlig å gå til lokalavisa enda!

Kristoffer Halmøy

Telefon: 21 02 98 20 | Mobil: 97574991

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier