305 Views

Onsdag 22. juni trådte nye retningslinjer for strømming av barne- og ungdomsidretten i kraft etter vedtak fattet av idrettsstyret.

Forbundsstyret i NJF har allerede på forbundsstyremøtet 8. juni drøftet strømming av judostevner.

NJF-stevner omfatter per i dag utøvere i U18-kategorien og eldre, og vil med det ikke berøres direkte. Unntaket er Landsstevnet for utøvere mellom 12 og 15 år. Vi kommer tilbake med mer informasjon om hvilken praktisk betydning dette får.

De fleste klubbarrangementer har barneklasser og U15-klasser. Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i retningslinjene.

Coverbilde: Thomas Wetzel/sportfotos24

Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier