451 Views

NJF søker teknisk arrangør for Lag-NM senior i 2023. Konkurransen består en mix-klasse med inntil 7 utøvere per lag, og arrangeres på ett kampareal. Med denne endringen håper vi at flere klubber og regioner har mulighet til å stille med lag, og at vi kan få en skikkelig god lagkonkurranse med topp stemning.

Ønsket dato for arrangementet er 9. desember.

Søknad må inneholde:

  • Navn på ansvarlig organisasjonsledd
  • Kopi av styrevedtak
  • Navn på stevneleder
  • Arena for stevnet
  • Stevnedato

Arrangører som påtar seg å arrangere NJF-stevner plikter å:

  • Benytte «Smoothcomp» til påmelding, kampavvikling og betaling. Opplæring vil bli gitt ved behov.
  • Ha klar arrangement/påmelding i Smoothcomp senest 4 måneder før stevnet.
  • Arrangere sitt stevne etter Arrangørmanualen, Stevnereglementet, samt andre vedtak fattet av NJF.

Søknad sendes til Stevnekomiteen. Styrevedtak kan eventuelt ettersendes. NJF-stevner tildeles på forbundsstyremøte i Norges Judoforbund etter innstilling fra Stevnekomitéen.

Søknadsfrist: 24. mai.

Ved spørsmål kontakt administrasjonen.

Foto: Christian Wolff/judobilder.org

Sven Sodal

Ansvar: Utvikling | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 91146719

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Sosiale medier