517 Views

Norges judoforbund søker teknisk arrangør til NM Individuelt, NM lag, Landsstevnet og Norgescup-stevner for 2023.

Frist for søknad er satt til 20. mai. SK og Administrasjonen vil gå i dialog med arrangører for å sette opp en god terminliste i 2023.

Søknad må inneholde:

 • Navn på ansvarlig organisasjonsledd.
 • Kopi av styrevedtak (kan ettersendes).
 • Navn på stevneleder.
 • Arena for stevnet.
 • Ønsket stevnedato / aktuelt tidsrom.

Arrangører som påtar seg å arrangere NJF-stevner plikter å:

 • Benytte «Smoothcomp» til påmelding, kampavvikling og betaling.
  • Ha klar påmeldingsside i Smoothcomp senest 4 måneder før stevnet. Gjerne før.
 • Arrangere sitt stevne etter Arrangørmanualen, Stevnereglementet, samt andre vedtak fattet av NJF*.
 • Hente inn minst én kvotedommer per kampareal, og dekke alle kostnader for denne. Dommersjef vil være behjelpelig. Husk: Det er her mulig å søke om økonomisk støtte til dommerutvikling
 • Klubber som ikke innhenter kvotedommere, må dekke kostander for antall dommere tilsvarende antall kampareal. For eksempel: En arrangør med to kamparealer må dekke kostnader for to dommere.

I tillegg til oppfordres arrangører av Norgescup til å:

 • Arrangere/organisere noe i tillegg til stevnet – f.eks. barne- og ungdomskonkurranse, treningssamling og/eller sosialt opplegg.
 • Opprette arrangement i SC minst 6 mnd. før stevnet

Søknad sendes til både Stevnekomiteen og Utviklingssjef. Endelig arrangørstatus for NJFs stevner tildeles på forbundsstyremøte i Norges Judoforbund, etter innstilling fra Stevnekomitéen.

*Deler av arrangørmanualen og administrative bestemmelser for stevner er noe utdatert, og skal derfor revideres.

Forslag til endringer i Arrangørmanual og Stevnereglement sendes til Stevnekomiteen.

Sven Sodal

Ansvar: Utvikling | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 91146719

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier