215 Views

Norges judoforbund søker teknisk arrangør til NM Individuelt, NM lag for senior, Landsstevnet og Norgescup-stevner for 2024. Frist for søknad er satt til 25. juni. SK og Administrasjonen vil gå i dialog med arrangører for å sette opp en god terminliste i 2024.

Søknad må inneholde:

 • Navn på ansvarlig organisasjonsledd
 • Kopi av styrevedtak*
 • Navn på stevneleder
 • Arena for stevnet*
 • Ønsket stevnedato / aktuelt tidsrom
  *kan ettersendes

Arrangører som påtar seg å arrangere NJF-stevner plikter å:

 • Benytte Smoothcomp til påmelding, kampavvikling og betaling
 • Ha arrangementet klart i Smoothcomp 6 måneder før stevnet
 • Arrangere stevnet etter NJFs Stevnereglement, samt andre vedtak og bestemmelser fattet av NJF
 • For NC og Landsstevnet: Arrangere/organisere noe i tillegg til NJF-stevnet; f.eks. barne- og ungdomskonkurranse, treningssamling og/eller sosialt opplegg. Alle arrangører oppfordres til å ha et sosialt opplegg!
 • For Landsstevnet: Arrangere lag-NM for U18

NJF oppfordrer alle arrangører av NC-stevner til å selv innhente kvotedommere. Arrangører som ikke gjør dette må selv dekke kostander for én dommer per matte. NJF ved administrasjon/Dommerkomité bistår arrangører i dette arbeidet. Husk: Det er mulig å søke om økonomisk støtte til dommerutvikling.

Søknad sendes til både Stevnekomiteen og Utviklingssjef. Endelig arrangørstatus for NJFs stevner tildeles på forbundsstyremøte i Norges Judoforbund, etter innstilling fra Stevnekomitéen.

Sven Sodal

Ansvar: Utvikling | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 91146719

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier