472 Views

2.-4. oktober arrangerer NJF samling for kvinnelige judotrenere på Haugerud i Oslo. Samlingen er åpen og gratis for alle. I tillegg settes det av midler til økonomisk støtte for dem med lang reisevei!

Tonje Mathisen (Trondheim) og Anne Lene Andersen (Sandefjord) - Viktige ressurser i sine respektive klubber!
Tonje Mathisen (Trondheim) og Anne Lene Andersen (Sandefjord) – Viktige ressurser i sine respektive klubber!

Vi som jobber med trenerkursene i NJF ser at kvinneandelen på kursdeltakerne er altfor lav, også når vi tar kjønnsfordeling generelt blant judoutøvere i betraktning. Vi vet også at det er få kvinnelige trenere i norske judoklubber, til tross for at dette er et at de prioriterte områdene i NJF.

Dette ønsker vi å gjøre noe med dette. Vi trenger i første omgang en møteplass hvor vi kan diskutere ulike utfordringer og utveksle erfaringer. NJF har derfor gleden av å kunne invitere til en samling for kvinnelige judotrenere den første helgen i oktober i Oslo.

Seminaret går fredag-søndag i NJJK’s lokaler, og det blir både teori, praksis og diskusjoner i plenum. Ta kontakt for mer informasjon.

Vel møtt!
Stine Lastein
Fagsjef

Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier