372 Views

Du kan nå søke om å få bli med på IJF Academy sitt trenerkurs.

IJF Academys «Undergraduate Certificate as Judo Instructor» er en trenerutdanning i regi av det Internasjonale Judoforbundet (IJF).

Kandidater som ønsker å delta på trenerutdanningen må innen 2. februar 2023 sende en epost til NJFs Utviklingssjef.

Kurstet har oppstart 6. mars og avsluttes 9. juli 2023. Kurset består av nettbaserte e-læringsmoduler og en fysisk samling.

NJF dekker kursavgift etter bestått kurs for norske judotrenere med tilknytning til en registrert judoklubb/judogruppe, ved innsendt reiseregning i Visma. Ved mange påmeldte, vil erfaring som trener, alder, geografi og utdanning o.l. avgjøre hvem som får dekket kursavgiften av NJF. Dersom vi ikke har mulighet til å dekke kursavgift for deg, blir dette selvsagt tydelig kommunisert til den enkelte i god tid før betalingsfrist.

Vi har årlig deltakelse fra norske trenere, og deres tilbakemelding er at de er svært fornøyde med kurset.

Lurer du på mer om kurset se IJFs informasjonsside og/eller info om første semester. Du finner også info på Facebooksiden til IJF Acedemy.

Vi håper alle som er interessert i år delta tar kontakt!

Coverbilde: Didrik Angel/Pixofy


Sven Sodal

Ansvar: Utvikling | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 91146719

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Sosiale medier