150 Views

Sett av helgen 19.-20. mars i kalenderen! Da kommer Yoshihiko Iura, 8. dan Kodokan, til Oslo for å holde en kata-samling.

Iura

Iura er bosatt på Island, men kommer opprinnelig fra Japan hvor han startet sin imponerende judokarriere. Han har siden 80-tallet undervist ulike kata i en rekke land og regnes som en av Europas fremste eksperter på området.

Samlingen i Oslo vil bestå av gjennomgang av Ju no kata på lørdag og Nage no kata på søndag. Det er nødvendig med basiskunnskaper innen kata for å delta men ellers stilles ingen særskilte krav. Se kurskalenderen for mer informasjon.

Velkommen til kata-samling!

Stine Lastein
Fagsjef

Litt om kata’ene:

Ju no kata er en kata som tar for seg fundamentale prinsipper i judo og spesielt ju-prinsippet. Den består av 3 serier á 5 teknikker hver. Kata’en har kun stående teknikker, men ingen kast, og kan derfor utføres hvor som helst – ikke bare på judomatter. Siden ingen av de teknikkene inngår i repertoaret vi vanligvis bruker, anses nok Ju-no-kata som relativt vanskelig å lære. Den har likevel stor relevans for judoutøvere fordi den baserer seg på grunnbevegelser og samarbeid.

Nage no Kata er en kata som består av fem serier á tre kast hver, hvert til høyre og venstre. For hvert kast starter uke med å angripe tori, hvor så tori overtar og utfører kastet. Det er en progresjon i forhold til type angrep hvor tori må justere for hver gang. Uke endrer sine angrep basert på toris tidligere justeringer.

Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier